Bạc Liêu: Nghiêm cấm can thiệp công tác xử lý vi phạm hành chính

Nguyên Du

Tỉnh Bạc Liêu vừa ký ban hành Công văn nghiêm cấm các hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền.

Ngày 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký ban hành Công văn số 969 nghiêm cấm các hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện, góp phần răn đe, giáo dục ý thức và chấp hành pháp luật của Nhân dân, duy trì trật tự và ổn định xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý hành chính của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân ở địa phương.

Tuy nhiên, kết quả việc thi hành pháp luật về xử xý vi phạm hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian qua chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, còn xảy ra những mặt hạn chế...

Tỉnh Bạc Liêu nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ can thiệp công tác xử lý vi phạm hành chính.  
Tỉnh Bạc Liêu nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ can thiệp công tác xử lý vi phạm hành chính.  

Để chấn chính tình trạng trên và thực hiện nghiêm túc pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương đến cán bộ, công chức, chiến sĩ, viên chức và nhân dân.

Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính có nội dung chia rõ ràng, mẫu thuẫn, chồng chéo, không đảm bảo tính thống nhất, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương...

Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính nhằm kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm hành chính, góp phần răn đe có hiệu quả các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng quy định đối với hành vi vi phạm pháp luật; ban hành và tổ chức thi hành kịp thời các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền đã có hiệu lực tiến hành cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân không tự nguyện thi hành theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình xem xét để xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xứ phạt phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự, không giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính.

Đặc biệt nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ có hành vi sách nhiễu, đòi, nhận tiền, thì sản, hạn chế quyền của người vi phạm; dung túng, bao che, tác động, tiếp tay, không xử phạt vi phạm, can thiệp trái pháp luận hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam sẽ có vaccine sốt xuất huyết

Việt Nam sẽ có vaccine sốt xuất huyết

Hiện sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu ngoài việc giảm bớt các triệu chứng và Việt Nam cũng chưa có vaccine sốt xuất huyết.

Xem nhiều nhất