Bắc Ninh: Giảm tối đa người làm việc tại cơ quan nhà nước kể từ ngày 25/5

Anh Minh

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để chủ động và an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 24/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn vừa yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các giải pháp giảm số người tại các trụ sở Cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trên thực hiện phương án giảm tối đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến làm việc hàng ngày tại cơ quan, đơn vị (trừ cán bộ Ngành Y tế, Công an, Quân đội và các trường hợp đặc biệt khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định).

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện làm việc trực tuyến tại nhà theo nguyên tắc phải hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; thường xuyên giữ liên lạc để xử lý công việc kịp thời và có mặt triển khai nhiệm vụ khi được yêu cầu.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị khác căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, chủ động chỉ đạo sắp xếp nhân lực, công việc phù hợp với yêu cầu của công tác phòng, chống dịch.

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị xử lý công việc qua phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Bắc Ninh, hệ thống Cổng dịch vụ công; sử dụng chữ ký số trong phê duyệt và phát hành văn bản, chuyển tất cả các cuộc họp do cơ quan, đơn vị chủ trì sang hình thức họp trực tuyến.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì lựa chọn giải pháp họp trực tuyến đảm bảo ổn định, hiệu quả, trực quan để hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc cài đặt, tạo tài khoản và triển khai họp trực tuyến; phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng Cổng dịch vụ công; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Bắc Ninh; Hệ thống thư điện tử công vụ để đảm bảo duy trì, vận hành ổn định phục vụ chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng.

Xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn thông tin mạng, không để xảy ra sự cố lộ, lọt thông tin. Phân công, bố trí cán bộ thường trực để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong việc kết nối, khắc phục các sự cố phát sinh trong quá trình họp trực tuyến, giải quyết công việc trên môi trường mạng…

Tính đến 12h00 ngày 25/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 536 ca mắc COVID-19 tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó 37 ca mắc mới. Huyện Thuận Thành vẫn là địa phương có nhiều ca mắc nhất, với 403 ca. Tiếp sau là Thành phố Bắc Ninh (48 ca); huyện Quế Võ (26 ca); huyện Tiên Du (13 ca)…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất