Bắc Ninh: Khởi công xây dựng 55 nhà Đại đoàn kết

Nhã Phương

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-MTTQ, ngày 12/4 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh về xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2017, Ban thường trực Ủy ban MTTQ TP Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2017 để triển khai tới 19 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Bắc Ninh.

Trên cơ sở danh sách tổng hợp của xã, phường về hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2017, Ủy ban MTTQ TP đã phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát, và thiết lập hồ sơ làm nhà Đại đoàn kết theo đúng quy định, kết quả đã rà soát được tổng số 61 hồ sơ hộ nghèo đủ điều kiện làm nhà Đại đoàn kết ở 14 xã, phường trong năm 2017.

Theo kế hoạch việc triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết được triển khai đến tháng 11/2017.

Mức hỗ trợ xây dựng mới nhà Đại đoàn kết năm 2017 trên địa bàn thành phố là 50 triệu đồng/nhà.

Tính đến ngày 21/8, toàn thành phố có 55 nhà đã khởi công, có 22 nhà đã hoàn thành, trong đó đã tổ chức bàn giao được 13 nhà Đại đoàn kết.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ TP tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các hộ nghèo sớm tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết đảm bảo kế hoạch chung; đồng thời tiếp tục rà soát và bổ sung hộ nghèo có đủ điều kiện để thiết lập hồ sơ làm nhà Đại đoàn kết trong tháng 8.

Bên cạnh đó, tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết đã hoàn thành và phấn đấu xong toàn bộ nhà Đại đoàn kết trước ngày 15/11.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Góp sức cùng MTTQ xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Góp sức cùng MTTQ xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm cùng gia đình các vị nguyên lãnh đạo sẽ tiếp tục cống hiến cho Đảng và Nhà nước, góp sức cùng MTTQ xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem nhiều nhất