Ban Dân vận TƯ và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận

Anh Vũ

Chiều 13/12, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021.

Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự lễ ký kết. 

Để tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới và phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội, hội viên, nhà báo và cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận của Đảng, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã thống nhất phối hợp định hướng thông tin, tuyên truyền tư tưởng “Dân vận” của Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến nhân dân.

Phối hợp tuyên truyền việc thực hiện Chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; chú trọng tuyên truyền phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp; phối hợp tuyên truyền Luật Báo chí năm 2016, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chính trực và nhân văn, bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân...

Tại Lễ ký kết phối hợp công tác, lãnh đạo 2 cơ quan nhấn mạnh các giải pháp trọng tâm, trong đó cần làm tốt việc quán triệt Nghị quyết đại hội XII của Đảng đến các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác dân vận.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chương trình phối hợp.

Tham mưu và phối hợp tốt chủ trương đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam sẽ chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức hội và hội viên Hội nhà báo các cấp, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết đại hội XII của Đảng về công tác dân vận. Chú trọng thông tin tuyên truyền liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, bảo đảm phù hợp với quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Khơi dậy tình cảm yêu nước, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất