Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng

Việt Thắng

Xoá bỏ tư tưởng kỳ thị phân biệt, quy tụ khơi dậy khát vọng giải phóng và huy động các nguồn lực to lớn của các thành phần kinh tế để phát triển đất nước.

Ngày 22/3, Báo Nhân dân, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.

Dự hội nghị có các ông: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương; Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và thương mại Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Minh cho biết, trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các thành phần kinh tế khác xa so với thời kỳ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp nên cần được tiếp tục nghiên cứu đổi mới. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực kinh tế vừa đảm bảo tôn trọng các quy luật kinh tế thị trường, vừa phát huy đầy đủ vai trò chức năng quản lý của Nhà nước giữ vững định hướng XHCN là vấn đề lớn cần quan tâm giải quyết.

Do đó vai trò vị trí lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng ngày càng trở nên quan trọng. Sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với mọi thành phần đặc biệt trong khối doanh nghiệp bao gồm cả khu vực kinh tế tư nhân trở thành nhu cầu cấp thiết không chỉ bằng đường lối, chủ trương và thể chế thành luật pháp chính sách mà bao hàm cả xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.

Ông Minh còn nhấn mạnh, sự phát triển Đảng vừa góp phần định hướng tháo gỡ những khó khăn tạo môi trường thuận lợi thông thoáng bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, xoá bỏ tư tưởng kỳ thị phân biệt từ đó quy tụ khơi dậy khát vọng giải phóng và huy động các nguồn lực to lớn của các thành phần kinh tế để phát triển đất nước, vừa kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những bất cập, hạn chế, tiêu cực, làm lành mạnh hóa  kinh tế, tổ chức cộng đồng trong khối doanh nghiệp. Trong quỹ đạo chung của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển.

Nhấn mạnh từ năm 1996 đến nay, Đảng ta ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, như Chỉ thị số 07-CT/TW, Quy định số 15-QĐ/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW, hay văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân. Tuy nhiên, ông Minh cũng nhìn nhận rằng, việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp là vấn đề mới và khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nên còn nhiều hạn chế, bất cập, thậm chí tồn tại không ít mâu thuẫn, xung đột, rào cản chưa được giải quyết thấu đáo, với nhiều ý kiến tranh luận khác nhau cả về lý luận và thực tiễn.

Từ đó, ông Minh mong muốn qua hội nghị có thể đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tại Việt Nam.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Quang Dũng, Trưởng Ban truyền thông Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, trong mỗi doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức Đảng là hạt nhân chính trị, thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh. Đặc biệt, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước giúp bảo đảm được “tính Đảng” trong thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp. Đó là chuẩn mực đạo đức kinh doanh, là tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội.

Cho biết toàn Đảng bộ Tập đoàn có 961 tổ chức đảng các cấp, trong đó có 122 đảng bộ cơ sở, 36 chi bộ cơ sở, 12 Đảng bộ bộ phận và 791 chi bộ trực thuộc với 13.126 đảng viên hoạt động trải dài trên các địa bàn trong cả nước và 4 chi bộ đảng tại nước ngoài, ông Dũng cho hay, trong những năm qua công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức gắn liền với công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đảng uỷ và lãnh đạo Tâp đoàn đã ban hành gần 50 văn bản để triển khai đồng bộ, nhất quán trong toàn Tập đoàn. Tập đoàn đã lồng ghép triển khai Văn hóa Petrovietnam trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện an sinh xã hội cũng như trong thỏa ước lao động tập thể, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ giá trị cốt lõi và thương hiệu Petrovietnam.

Thời gian tới, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đã được dự báo. Bên cạnh đó giá dầu cũng được dự báo sẽ có nhiều bất lợi cho hoạt động xuất khẩu. Đây là những rủi ro mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp trong Khối doanh nghiệp trung ương phải tiếp tục đề cao công tác quản trị, xây dựng kế hoạch dự phòng, tận dụng cơ hội để hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đảng, Chính phủ giao. “Để thực hiện điều đó, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, phải là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp Nhà nước”-ông Dũng chia sẻ và bày tỏ trong doanh nghiệp, tổ chức Đảng có vai trò lãnh đạo toàn diện, nên người đứng đầu và cấp ủy đảng có trách nhiệm và vai trò quyết định đến thành công của doanh nghiệp nên cần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng, phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, ông Đỗ Việt Hùng, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank cũng cho biết, xác định công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, thường xuyên, liên tục, là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo nền tảng vững chắc giúp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao nên Đảng bộ Vietcombank luôn chú trọng thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh; chú trọng công tác xây dựng Đảng đi đôi với chỉnh đốn Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo.

Theo ông Hùng, công tác xây dựng Đảng tại Vietcombank được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước chi phối.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất