Báo Đại Đoàn Kết - bạn đồng hành của cán bộ Mặt trận

NHÓM PV

Qua 80 năm xây dựng và trưởng thành với chức năng là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết đã có nhiều đóng góp vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt tờ báo đã trở thành bạn đồng hành với đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trên khắp mọi miền đất nước.

Bà Nguyễn Lan Hương.  
Bà Nguyễn Lan Hương.  

Bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội: Phát huy thế mạnh đặc trưng của tờ báo Mặt trận

Thời gian qua, Báo Đại Đoàn Kết đã luôn đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong mọi hoạt động công tác Mặt trận. Thông qua việc phối hợp hiệu quả trong tuyên truyền, báo đã kịp thời cung cấp thông tin, phản ánh những đặc thù công tác Mặt trận trên địa bàn; biểu dương những tấm gương, những cách làm hay trong hoạt động Mặt trận của Thủ đô, qua đó, tạo sự thấu hiểu, đồng thuận trong nhân dân, góp phần tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân cùng chung sức, chung lòng xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, tờ báo cũng dành dung lượng khá lớn cho hoạt động Mặt trận các cấp. Chính bởi vậy, đối với cán bộ Mặt trận, Báo Đại Đoàn Kết thực sự là một cuốn “cẩm nang” mà ở đó đội ngũ cán bộ cơ sở có thể tiếp nhận những thông tin hữu ích, cùng trao đổi, tham khảo, học hỏi thêm những cách làm hay, sáng kiến tốt trong triển khai hoạt động thực tiễn tại địa phương, cơ sở.

Là độc giả trung thành của tờ báo, mong rằng, Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục phát huy đặc trưng “người Mặt trận”, để góp phần tích cực vào kết quả công tác Mặt trận trên cả nước.

Ông Giàng Seo Vần - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai: Nơi trao gửi niềm tin

Ông Giàng Seo Vần.  
Ông Giàng Seo Vần.  

Qua 80 năm hình thành và phát triển, Đại Đoàn Kết luôn là một trong số những tờ báo lớn được bạn đọc cả nước tin cậy và quý mến. Là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết không chỉ giữ vai trò thông tin, định hướng, phản ánh các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; quan trọng nhất Báo chính là diễn đàn để nói lên tiếng nói của các tầng lớp nhân dân; nơi trao đổi những tâm tư, mong muốn, đồng thời cũng là nơi để nhân dân trao gửi niềm tin, đề xuất, hiến kế xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với độc giả cả nước nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, biên giới nói riêng, trong đó có những người làm công tác Mặt trận, nhiều năm qua Báo Đại Đoàn Kết đã xác lập một chỗ đứng riêng bởi tính chân thực, khách quan, chuẩn xác, nghiêm túc trong thông tin. Thông qua các ấn phẩm của Báo, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai được tiếp cận một cách kịp thời, đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ công tác trọng tâm của MTTQ Việt Nam để vận dụng, cụ thể hóa trong thực hiện tại địa phương, cơ sở.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Báo Đại Đoàn Kết, tờ báo tin yêu của những người làm công tác Mặt trận, thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai, xin gửi tới toàn thể lãnh đạo Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên, công nhân của Báo lời kính chúc sức khỏe, đoàn kết và thành công.

Ông Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh: Bạn đồng hành của cán bộ cơ sở

Ông Trần Công Thắng.  
Ông Trần Công Thắng.  

Những năm qua, chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh với Báo Đại Đoàn Kết đã đạt kết quả tích cực. Những nội dung tuyên truyền hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm trên các ấn phẩm của Báo đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vị trí, vai trò của công tác Mặt trận.

Cùng với đổi mới về nội dung và phương thức phối hợp thông tin tuyên truyền, trên cơ sở chương trình phối hợp đã ký kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh đẩy mạnh việc trang bị, sử dụng hiệu quả Báo Đại Đoàn Kết.

Hiện, 100% Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã được trang bị Báo Đại Đoàn Kết. Không chỉ là món ăn tinh thần, các ấn phẩm của Báo còn giúp đội ngũ những người làm công tác Mặt trận ở cơ sở tiếp nhận được các thông tin chính thống, tham khảo những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được báo đăng tải để vận dụng trong công tác ở địa phương.

Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập, những người làm công tác Mặt trận mong rằng Báo Đại Đoàn Kết sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, tiếp tục giữ vững hình ảnh, vị trí, niềm tin trong nhân dân, cũng như vị thế trong hệ thống báo chí cách mạng của nước nhà.

Ông Trần Công Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang: Tiếp tục là kênh thông tin quan trọng của người Mặt trận

Ông Nguyễn Đình Lợi.  
Ông Nguyễn Đình Lợi.  

Báo Đại Đoàn Kết trải qua 80 năm xây dựng, phát triển luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, động viên, cổ vũ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong các thời kỳ cách mạng.  Với vai trò là cơ quan ngôn luận của MTTQ Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết đã có những đóng góp to lớn trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao vị thế, tăng cường vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Những năm qua, các ấn phẩm của Báo Đại Đoàn Kết luôn là kênh thông tin hữu ích đối với các cán bộ làm công tác Mặt trận ở địa phương.

Kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang của Báo Cứu Quốc - Giải Phóng, mong rằng Đại Đoàn Kết sẽ tiếp tục đổi mới và có những bước phát triển vững chắc, khẳng định vị thế, uy tín của mình trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Ngô Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tp Hồ Chí Minh: Phát động phong trào “Cán bộ Mặt trận đọc Báo Đại Koàn Kết”

Ông Ngô Thanh Sơn.  
Ông Ngô Thanh Sơn.  

Tiếp nối truyền thống hết sức vẻ vang của 2 tờ báo Cứu Quốc - Giải Phóng, Đại Đoàn Kết là tờ báo gắn bó chặt chẽ, sâu sắc với các giới, các tầng lớp nhân dân, đồng hành trên từng giai đoạn lịch sử, phát triển của dân tộc.

Là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân, Báo Đại Đoàn Kết đã tập hợp và chuyển tải một cách sinh động những vấn đề mà nhân dân quan tâm, những ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học tham gia ý kiến, phản biện các chủ trương, chính sách lớn của đất nước. Thông qua những chuyên mục như tham vấn - phản biện, giám sát - pháp luật, công tác Mặt trận, tờ báo đã cung cấp những thông tin rất cần thiết cho đội ngũ cán bộ Mặt trận tích lũy thêm kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của MTTQ Việt Nam, mong rằng Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục có những chuyên mục giới thiệu những kinh nghiệm thực tiễn, các mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác Mặt trận để các địa phương có kênh thông tin tiếp cận, học tập và nhân rộng.

Báo Đại Đoàn Kết cùng các cơ quan báo chí ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh.  
Báo Đại Đoàn Kết cùng các cơ quan báo chí ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh.  

Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Tp Cần Thơ: “Sát cánh” cùng hệ thống Mặt trận địa phương

Ông Nguyễn Trung Nhân.  
Ông Nguyễn Trung Nhân.  

Báo chí nói chung, Báo Đại Đoàn Kết nói riêng hoạt động trên địa bàn đã tích cực đồng hành cùng thành phố Cần Thơ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội.

Trong suốt thời gian Văn phòng Báo Đại Đoàn Kết đứng chân tại địa bàn, đội ngũ lãnh đạo và phóng viên của Văn phòng luôn đồng hành với các hoạt động của địa phương, bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực tuyên truyền các thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần cùng với địa phương giới thiệu tiềm năng, chính sách kêu gọi đầu tư của thành phố.

Đặc biệt Báo Đại Đoàn Kết luôn gắn kết, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm hoạt động của Mặt trận địa phương, thường xuyên có những bài viết biểu dương những cách làm hay, những tấm gương sáng, nhân lên những điều tốt đẹp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Báo Đại Đoàn Kết, chúc toàn thể lãnh đạo Ban biên tập, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Báo Đại Đoàn Kết nói chung và tập thể Văn phòng Báo tại Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng nhiều sức khỏe, chúc tờ báo luôn luôn phát triển vững mạnhi.

Bà Lê Thị Vệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang: Cẩm nang hữu ích

Bà Lê Thị Vệ.  
Bà Lê Thị Vệ.  

Những năm qua công tác phối hợp, đồng hành giữa Báo Đại Đoàn Kết và Uỷ ban MTTQ tỉnh Kiên Giang luôn chặt chẽ và nhịp nhàng. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy cùng với việc tạo điều kiện của UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang đã có nhiều đổi mới trong công tác thông tin, tuyên truyền. Trong nhiều năm qua tỉnh đã thống nhất trên cơ sở đề xuất của Mặt trận tỉnh về việc đặt mua Báo Đại Đoàn Kết để phát xuống các hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh với số tiền trên 1 tỷ đồng mỗi năm.

Với đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, tờ Báo Đại Đoàn Kết đã thực sự là “cẩm nang” hữu ích trong công tác tuyên truyền vận động. Những nội dung tờ báo thông tin đã kịp thời chuyển tải các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, những hoạt động nổi bật của công tác Mặt trận, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo để chia sẻ, học tập kinh nghiệm cho tỉnh và hệ thống Mặt trận của cả nước.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Báo Đại Đoàn Kết (25/1/1942 – 25/1/2022) Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Kiên Giang gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo và tập thể Báo Đại Đoàn Kết, đồng thời mong muốn quý Báo tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của MTTQ Việt Nam, gắn bó, đồng hành với đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Bà Phạm Thị Hân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình: Cánh tay nối dài

Bà Phạm Thị Hân.
Bà Phạm Thị Hân.

Với người làm công tác Mặt trận và của một độc giả, cá nhân tôi thấy rằng, Báo Đại Đoàn Kết luôn bám sát các nhiệm vụ của Mặt trận, là công cụ vận động quần chúng hiệu quả của MTTQ Việt Nam và cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, Báo Đại Đoàn Kết là cánh tay nối dài của người làm công tác Mặt trận ở cơ sở, góp phần tăng cường củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Báo Đại Đoàn Kết, thay mặt người làm công tác Mặt trận ở tỉnh Quảng Bình gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới tập thể cán bộ, phóng viên, chúc Báo Đại Đoàn Kết ngày càng phát triển, là tờ báo uy tín của Mặt trận và hấp dẫn bạn đọc.

Qua theo dõi và đọc Báo Đại Đoàn Kết số ra hằng ngày, cá nhân tôi thấy rằng bài viết ở các chuyên mục “Công tác Mặt trận”, “Tham vấn – Phản biện”, “Giám sát – Phát luật” luôn truyền tải kịp thời những kinh nghiệm hay trong công tác Mặt trận ở cơ sở; góc nhìn từ các sự kiện trong đời sống xã hội… Báo Đại Đoàn Kết là một trong những kênh thông tin bổ ích để người làm công tác Mặt trận ở cơ sở thêm hiểu sâu, hiểu rõ các chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Thông qua Báo Đại Đoàn Kết, các hoạt động của Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình được tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đã góp phần khích lệ, biểu dương người làm công tác Mặt trận ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, bạn đọc, người dân, nhất là cán bộ Mặt trận ở tỉnh Quảng Bình đã quan tâm, tìm đọc và xem Báo Đại Đoàn Kết là “cuốn cẩm nang” để nắm bắt thông tin trong cuộc sống và công việc.

Những năm qua, chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Báo Đại Đoàn Kết với MTTQ các tỉnh, thành đã đạt được những kết quả tích cực. Những nội dung tuyên truyền hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm trên các ấn phẩm của Báo ngày càng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vị trí, vai trò của công tác Mặt trận.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Tại Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng báo Đại Đoàn Kết bức trướng với dòng chữ: “Phát huy truyền thống 80 năm. Đoàn kết - Bản sắc - ...
Đồng hành vì sự phát triển

Đồng hành vì sự phát triển

Đồng hành để cổ vũ, động viên các phong trào thi đua. Đồng hành để lắng nghe, kịp thời phản ánh những tồn tại, hạn chế, tiêu cực…

Xem nhiều nhất