Bảo đảm công khai, minh bạch trong xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Lê Bảo

Đây là nội dung đáng chú ý của Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm đang được Bộ LĐTBXH lấy ý kiến.

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong xây dựng và chia sẻ CSDL quốc gia về bảo hiểm.
Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong xây dựng và chia sẻ CSDL quốc gia về bảo hiểm.

Theo Bộ LĐTBXH, Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm hướng đến việc tạo các cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác, sử dụng và quản lý CSDL quốc gia về bảo hiểm để phục vụ việc quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện chính sách, nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân. Từ đó, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC); ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo Dự thảo, thông tin trong CSDL quốc gia về bảo hiểm gồm các thông tin cần thiết về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT và các thông tin về y tế, an sinh xã hội để thực hiện chính sách bảo hiểm. Cụ thể gồm chín nhóm thông tin. Đó là: Nhóm thông tin cơ bản về công dân tham gia bảo hiểm; Nhóm thông tin về BHXH của công dân; Nhóm thông tin về BHYT của công dân; Nhóm thông tin về bảo hiểm thất nghiệp của công dân; Nhóm thông tin về hộ gia đình; Nhóm thông tin về tổ chức đóng bảo hiểm cho người lao động; Nhóm thông tin về cơ sở khám, chữa bệnh;  Nhóm thông tin trích xuất phục vụ quản lý nhà nước; Nhóm thông tin khác có liên quan đến người dân (việc làm, dạy nghề, giảm nghèo, người có công, chăm sóc và bảo vệ trẻ em …).

Theo Dự thảo, đây là CSDL của Chính phủ được dùng chung cho các hoạt động của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương. CSDL quốc gia này được xây dựng tập trung, thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc và được kết nối, chia sẻ hai chiều với Cổng dữ liệu quốc gia và các CSDL chuyên ngành, CSDL quốc gia có liên quan.

Đồng thời, CSDL quốc gia trên cũng được triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Thông tin trong CSDL quốc gia về bảo hiểm được chia sẻ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Việc thu thập, cập nhật và sử dụng thông tin tuân thủ pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân.

Đáng chú ý, việc xây dựng, quản lý, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng CSDL quốc gia về bảo hiểm dựa trên 9 nguyên tắc. Một trong những nguyên tắc đáng chú ý là, các dịch vụ, nghiệp vụ, TTHC sử dụng dữ liệu từ CSDL quốc gia về bảo hiểm phải lấy công dân làm trung tâm, bảo đảm sự hài lòng của người dân, tăng tối đa tính tự động hóa và giảm thiểu yêu cầu về thủ tục, giấy tờ đối với công dân.

Đặc biệt, một công dân, một doanh nghiệp có một định danh duy nhất trong CSDL quốc gia về bảo hiểm. Dữ liệu công dân trong CSDL quốc gia về Bảo hiểm phải tham chiếu duy nhất sang CSDL quốc gia về dân cư. Dữ liệu doanh nghiệp phải tham chiếu duy nhất sang CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

“CSDL quốc gia về bảo hiểm là CSDL tập trung, thống nhất toàn quốc về dữ liệu bảo hiểm. Các CSDL chuyên ngành về bảo hiểm phải tham chiếu, thống nhất với CSDL quốc gia về bảo hiểm. BHXH Việt Nam có trách nhiệm xây dựng, vận hành và duy trì Hệ thống quản lý CSDL quốc gia về bảo hiểm, CSDL quốc gia về bảo hiểm...” - Dự thảo nêu rõ.       

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Cựu lãnh đạo BIDV mong mức án nhẹ nhất cho các bị cáo

Cựu lãnh đạo BIDV mong mức án nhẹ nhất cho các bị cáo

Ngày 29/10, Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án làm thất thoát hơn 1.600 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV và các đơn vị liên quan, bước sang ngày thứ 4. Nói lời sau cùng, cựu lãnh đạo BIDV mong tòa tuyên mức án nhẹ nhất cho các bị cáo.

Xem nhiều nhất