Bảo đảm khen thưởng có tính nêu gương

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh, bảo đảm khen thưởng có tính nêu gương, thực sự phải là động lực to lớn và là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận phát động, nỗ lực đóng góp đối với cộng đồng, với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc....

Ngày 18/9, tại Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã báo cáo kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh báo cáo kết quả phong trào thi đua.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh báo cáo kết quả phong trào thi đua.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, chủ động và có nhiều sáng kiến tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nối tiếp nhau, tạo môi trường thi đua rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Kế thừa thành tích trong công tác Thi đua - khen thưởng của các thời kỳ, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới cả bề rộng lẫn chiều sâu. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” của Mặt trận đã trở thành phương thức hữu hiệu đa dạng hóa việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, lấy sức dân để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Mặt trận đã tích cực triển khai các nội dung, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân tham gia hiến đất, hiến công để xây dựng giao thông nông thôn và các công trình dân sinh... Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 65 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh. Nhiều cán bộ Mặt trận ở cơ sở đã huy động được hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và công trình an sinh xã hội ở nông thôn.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã từng bước đi vào đời sống nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả. Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” tiếp tục khơi dậy nhiều hoạt động và ý tưởng sáng tạo trong nhân dân.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo” và cao điểm là chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” tổ chức vào ngày 17/10 hằng năm đã thu hút đông đảo các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia đăng ký ủng hộ. Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động số tiền 5.887 tỷ đồng; an sinh xã hội gần 17.000 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa trên 181.133 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; hỗ trợ sinh kế, góp phần cải thiện điều kiện sống của người nghèo với 667.525 lượt người.

“Đặc biệt, trước tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã chủ động, tích cực cùng các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch. Từ khi phát động đến nay, hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên 2.105 tỷ đồng, trong đó Mặt trận Trung ương tiếp nhận hơn 964 tỷ đồng, Mặt trận các tỉnh, thành phố tiếp nhận hơn 1.140 tỷ đồng”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Cùng với công tác thi đua, giai đoạn 2015-2020, công tác khen thưởng của MTTQ Việt Nam đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, thực hiện tốt công tác khen thưởng định kỳ, tăng cường biểu dương, khen thưởng chuyên đề; chú trọng khen thưởng đối với cơ sở, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo… có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Trong giai đoạn 2020-2025, theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, MTTQ Việt Nam tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới và về vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo” theo hướng thiết thực và hiệu quả.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng nhấn mạnh tới việc đa dạng hóa các hình thức thi đua, tăng tính chủ động, sáng tạo của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở.

Đặc biệt tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng có tính nêu gương, thực sự phải là động lực to lớn và là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận phát động, nỗ lực đóng góp đối với cộng đồng, với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc....

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Mang mái ấm đến người nghèo

Mang mái ấm đến người nghèo

MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” để tập trung nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tin nóng

Làn gió mới từ một cuộc vận động

Làn gió mới từ một cuộc vận động

5 năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, thiết thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Xem nhiều nhất