Bao giờ thì bỏ sổ hộ khẩu?

BBĐ

Gần đây, nhiều người bày tỏ băn khoăn trước thông tin từ ngày 1/7/2021 sẽ bỏ sổ hộ khẩu. Và nếu bỏ sổ hộ khẩu thì các giao dịch liên quan sẽ thực hiện như thế nào. Tuy nhiên, cần khẳng định ngay rằng thông tin từ ngày 1/7/2021 sẽ bỏ sổ hộ khẩu là không chính xác.

Luật Cư trú 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Những quy định quan trọng nhất liên quan đến sổ hộ khẩu được đề cập tại Khoản 3 Điều 38 của Luật này. Trong đó có nêu: “Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú”.

Điều này có nghĩa là, từ ngày 1/7/2021, sẽ thu hồi sổ hộ khẩu trong trường hợp nếu đi làm các thủ tục dẫn đến thay đổi thông tin của sổ. Đồng thời sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu trong trường hợp đi đăng ký thường trú hoặc tách hộ, cũng như không cấp lại sổ hộ khẩu trong trường hợp bị mất sổ, sổ bị hư hỏng, rách nát…

Khi đó, những thông tin của người dân sau khi hoàn thành thủ tục liên quan đến đăng ký thường trú sẽ được cập nhật tại Cơ sở dữ liệu về cư trú, thay vì cầm trên tay một cuốn sổ hộ khẩu.

Cần đặc biệt lưu ý, những sổ hộ khẩu nếu không thuộc trường hợp bị thu hồi, vẫn còn giá trị sử dụng bình thường như một loại giấy tờ, tài liệu để xác nhận về cư trú như hiện nay. Điều đó cũng có nghĩa là từ 1/7/2021, hoàn toàn không phải là thời điểm bỏ sổ hộ khẩu, mà chỉ là thời điểm không còn cấp mới cuốn sổ này, cũng như thu hồi cuốn sổ này trong trường hợp làm các thủ tục về cư dẫn dẫn đến có thay đổi thông tin trong sổ.

Cũng tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Cư trú: Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022.

Quy định đó được hiểu là sổ hộ khẩu vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/12/2022. Chính thức từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu chính thức được xóa bỏ, những cuốn sổ đã được cấp không còn có giá trị sử dụng. Mọi giao dịch, thủ tục hành chính cũng không còn cần đến sổ hộ khẩu nữa.

Cũng cần lưu ý rằng, Luật Cư trú năm 2020 bỏ “sổ hộ khẩu” chứ hoàn toàn không bỏ khái niệm “hộ khẩu”, tức là chỉ thay đổi phương thức quản lý từ sổ hộ khẩu giấy sang phương thức điện tử. Người dân vẫn cần phải làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú như trước đây.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất