Bảo hiểm Quân đội lên kế hoạch chào bán cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 1.930 tỷ đồng

Quang Thành

Nếu chào bán thành công 25,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như dự định, Bảo hiểm Quân đội sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.644 tỷ đồng lên hơn 1.930 tỷ đồng.

Bảo hiểm
Bảo hiểm Quân đội lên kế hoạch chào bán gần 27 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC, MCK: MIG, UpCOM) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, MIC sẽ chào bán 25,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phân bổ quyền 115:18, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu được thưởng một quyền, cổ đông sở hữu 115 quyền được mua 18 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành theo phương án này không bị hạn chế thời gian chuyển nhượng. Thời điểm thực hiện trong năm 2022 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán và Bộ Tài chính chấp thuận.

Với số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết vì các lý do như cổ đông từ chối mua, cổ phiếu được làm tròn,... sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu thực hiện quyền, HĐQT MIC sẽ chào bán cho các nhà đầu tư khác bao gồm Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo phát hành hết số cổ phần chào bán.

Nếu chào bán thành công 25,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như dự định, Bảo hiểm Quân đội sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.644 tỷ đồng lên hơn 1.930 tỷ đồng.

Ngoài ra, MIC cũng sẽ phát hành 2,86 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng hai năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến sẽ sử dụng phần lớn để đầu tư tài chính bao gồm đầu tư chứng khoán, tiền gửi phù hợp với quy định.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MIC đạt 1.656 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cùng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh nên lợi nhuận trước thuế của MIC giảm 27%, đạt 107 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Bảo hiểm Quân đội đặt kế hoạch doanh thu đạt 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 400 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm nay, MIG mới chỉ hoàn thành 21% kế hoạch về doanh thu và 27% về lợi nhuận.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất