Bảo hiểm xã hội Việt Nam có 2 Phó tổng giám đốc mới

Lan Hương

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ; xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Trần Đình Liệu.

Cụ thể, tại Quyết định số 888/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Đình Liệu - Trưởng ban Thu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Phạm Lương Sơn.

Tại Quyết định số 889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Lương Sơn - Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.         

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất