Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 – 2030

M.Quân

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định, giao nhiệm vụ xây dựng Đề án ban hành Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2030 cho Cục Di sản văn hóa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 – 2030 - Ảnh 1

Kế hoạch sẽ triển khai các hoạt động xây dựng Đề án ban hành Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2030 ở các lĩnh vực di tích, phi vật thể, bảo tàng và di sản tư liệu, theo các chuyên đề với nội dung theo các lĩnh vực.

Cùng với đó Đề án cũng sẽ tập trung vào những nội dung về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho nguồn nhân lực ngành di sản văn hóa; Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tư liệu hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa…       

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất