Bảo vệ cán bộ sẵn sàng 'vượt rào' đột phá

M.Loan- H.Vũ- Q. Vinh- V. Mạnh

Trao đổi bên lề Đại hội XIII của Đảng, nhiều đại biểu cho rằng cơ chế bảo vệ cán bộ: “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách” là điểm nhấn rất quan trọng trong Văn kiện nhiệm kỳ này.

Nêu ý kiến về những điểm mới này trong văn kiện, đại biểu Trần Trung Nhân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng nếu như trước đây chúng ta thường nghe “3 dám” là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì tại Báo cáo Chính trị lần này, Đảng khuyến khích và có giải pháp để bảo vệ những cán bộ dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với những khó khăn, thử thách.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Trung Nhân trả lời báo chí.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Trung Nhân trả lời báo chí.

Đi sâu phân tích Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, “dám nói” là nói thẳng, nói thật, nói đúng, không cần nói nhiều, quan trọng nói là phải làm. Đặc biệt, trong báo cáo chính trị đã nhấn mạnh tới “dám đương đầu, dám đột phá”. Đây là vấn đề mới, vấn đề khó, nhất là trong điều kiện hệ thống pháp luật của nước ta chưa được hoàn thiện, chưa đồng bộ, thậm chí có chồng chéo, có những lĩnh vực, vấn đề mới phát sinh nhưng pháp luật chưa kịp điều chỉnh.

Theo ông Trần Trung Nhân, trong điều kiện cuộc đấu tranh chống tham nhũng của nước ta hiện nay rất quyết liệt, có một bộ phận nhỏ cán bộ có tâm lý e dè, ngại ngần, sợ sai trong thực thi công vụ của mình. Chính vì vậy, trong dự thảo Báo cáo Chính trị lần này đặt ra “6 dám” là rất kịp thời, giúp cán bộ cởi bỏ tâm lý sợ sai trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cũng bày tỏ tán đồng sự tán đồng, đại biểu Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh cho rằng, việc Văn kiện Đại hội XIII đã xác định cơ chế này là điều rất tốt. Bởi lẽ, điều này sẽ giúp cán bộ vững tâm, vững lòng hơn khi có những đổi mới sáng tạo vì sự phát triển, vì lợi ích sự nghiệp chung của đất nước.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh trả lời báo chí.
Đại biểu Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh trả lời báo chí.

“Thời gian tới, muốn đất nước đổi mới theo hướng tích cực rất cần có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chung, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đặc biệt, cần có những đột phá nắm bắt thời cơ để tạo nên những bước phát triển mới, đời sống nhân dân được cải thiện”. Đại biểu Trần Quốc Tuấn chia sẻ đồng thời kỳ vọng, trong nhiệm kỳ XIII sẽ có nhiều cán bộ dám nghĩ, dám làm, có tư duy đổi mới. Trong quá trình hội nhập, nếu không có những đổi mới theo hướng đột phá thì khó có thể hội nhập được thành công.

Cũng cho rằng, cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm được nêu trong văn kiện trình Đại hội là vấn đề rất quan trọng, đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mong Trung ương sẽ sớm ban hành quy chế bảo vệ cán bộ “6 dám”. Nếu hoàn thiện được cơ chế này, chúng ta sẽ khuyến khích và phát huy được sự đột phá, sáng tạo của cán bộ vì sự nghiệp chung.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc trả lời báo chí.
Đại biểu Vũ Tiến Lộc trả lời báo chí.

Còn theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong thời gian qua, khi nghiên cứu các mô hình phát triển, chúng ta thấy rằng, chỉ có trên cơ sở đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên, dũng cảm đổi mới sáng tạo, không theo tư duy và cách thức lối mòn để tìm ra phương thức mới để phát triển. Như vậy, chúng ta mới có thể hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

“Trong trường hợp này, cần phải có cơ chế bảo vệ cán bộ. Chúng ta thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thúc đẩy trách nhiệm cá nhân thì cũng phải thúc đẩy một cơ chế để bảo vệ cho các cán bộ sẵn sàng đi tiên phong, sẵn sàng “vượt rào” đột phá vì lợi ích của Đảng, của đất nước và của nhân dân”, đại biểu Lộc bày tỏ.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất