Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN

Việt Thắng

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN
Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quang Vinh).

Ngày 29/6, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, và UBTƯ MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh).
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh).

Dự hội nghị có: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam; Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới gần 200 điểm cầu bao gồm 63 điểm với sự tham dự của đại diện Tỉnh ủy, Thành ủy; đại diện các Ban, Sở ngành, Mặt trận Tổ quốc; đại diện các Hội thân nhân kiều bào và gần 100 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đại diện hội đoàn, doanh nhân, trí thức kiều bào.

Tại hội nghị, ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, công tác đại đoàn kết, vận động NVNONN hướng về quê hương đã đạt được những bước đột phá quan trọng.

“Nhiều hoạt động dành cho kiều bào được tổ chức cả ở trong và ngoài nước, thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào, kể cả những người trước đây có định kiến. Với những nỗ lực trên, đồng bào ta ở nước ngoài ngày càng tin tưởng vào đường lối, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước. Nhiều kiều bào đã có những bài viết và phát ngôn tích cực về tình hình đất nước, trực tiếp phản bác những luận điệu sai trái.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh).
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh).

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tình trạng NVNONN vi phạm pháp luật ở nước ngoài vẫn còn. Điển hình như cư trú, lao động bất hợp pháp, mua bán người, ma tuý, mại dâm, buôn bán động vật trái phép xảy ra ở nhiều quốc gia.

Từ đó, để ngăn chặn tình trạng trên, ông Quang kiến nghị Bộ Ngoại giao cần phối hợp với Bộ Công an nắm tình hình cộng đồng ở nước ngoài, bảo hộ công dân, và thông tin về từng vụ việc vi phạm cụ thể.

Bộ Lao động thương binh và xã hội kiểm soát chặt chẽ các công ty xuất khẩu lao động để ngăn chặn tình trạng lao động bỏ trốn. Bộ Văn hoá thể thao và du lịch tăng cường thanh kiểm tra các công ty du lịch quốc tế để ngăn chặn việc khách du lịch trốn, xuất nhập cảnh trái phép. UBND các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm soát việc xuất khẩu lao động, xuất nhập cảnh. 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh)
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh)

Đưa ra phương hướng để triển khai Kết luận 12, phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thống nhất triển khai trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Theo đó, thực hiện chủ trương đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với cộng đồng NVNONN.

Tăng cường nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng NVNONN với Đảng, Nhà nước, hỗ trợ, củng cố các hội đoàn. Đổi mới, đa dạng các hình thức, linh hoạt trong triển khai vận động NVNONN, thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ, tiến tới thống nhất trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và toàn thể các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác vận động, tập hợp, đoàn kết NVNONN.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng cho biết sẽ tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong tiếp tục hoàn thiện và thực thi các chủ trương, chính sách, pháp luật về NVNONN. Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN, xứng đáng là cầu nối để tổ chức cho NVNONN tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kết luận hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh).
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kết luận hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh).

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, Công tác NVNONN luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Các chủ trương, chính sách đối với kiều bào ta ở nước ngoài là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hệ thống chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Ông Sơn nhấn mạnh: Ngay sau khi nước nhà giành lại độc lập, trong thư chúc Tết gửi kiều bào đầu năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tổ quốc và Chính phủ luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ nhữngngười con đi vắng. Ðó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà”.

“Nhân tâm thiên lý đó của Người tuy giản dị, nhưng có ý nghĩa rất sâu sắc, thấm đậm truyền thống đại đoàn kết và giàu lòng nhân ái của dân tộc ta, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với NVNONN. Trong công cuộc đổi mới đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, Ðảng và Nhà nước ta đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đối với NVNONN. Đó là Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị khóa VII, Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị khóa IX,Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị khóa XI và gần đây nhất là Kết luận 12 của Bộ Chính trị khóa XIII” - ông Sơn cho hay.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao cũng cho biết: Nhà nước đã ban hành nhiều quy định pháp luật để thể chế hóa; Chính phủ cũng ban hành nhiều chương trình hành động để thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Bộ Chính trị.

Tư tưởng nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nói trên là luôn xác định cộng đồng NVNONN là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các quốc gia, dân tộc trên thế giới; đồng thời, mong muốn, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để kiều bào phát huy tinh thần tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tham gia phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng theo ông Sơn, sau khi Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Kết luận 12, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 169 đề ra Chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luật 12 của Bộ Chính trị, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để triển khai trong giai đoạn 2021-2026. Các ban, bộ, ngành, địa phương và tổ chức đoàn thể đã và đang tích cực quán triệt, triển khai những nhiệm vụ được giao.

Đến nay, khoảng 40 cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố và tổ chức chính trị-xã hội đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất