Bất cập tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

Đức Sơn

Thanh tra tỉnh Lai Châu vừa phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, việc quản lý và sử dụng ngân sách năm 2018-2019.

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.
Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.

Theo đó, thanh tra phát hiện việc tham mưu hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố do Sở TNMT thực hiện còn chậm so với quy định. Đồng thời, chất lượng công tác lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp chưa cao. Chất lượng công tác tổng hợp danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của một số địa phương chưa sát với nhu cầu sử dụng đất, dẫn đến còn phát sinh nhiều công trình, dự án phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Thanh tra tỉnh Lai Châu cũng chỉ rõ, việc tham mưu giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn có tồn tại như, việc tham mưu cho UBND tỉnh trong việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu còn có nội dung chưa đảm bảo quy định, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải truy thu là 1 tỷ 106 triệu đồng.

Cơ quan thanh tra phát hiện, một số dự án chậm triển khai theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; một số dự án đã triển khai trước khi có quyết định cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng chưa được kiểm tra, xử lý theo quy định. Mặt khác, việc xác định, chuyển thông tin cho cơ quan thuế để thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa còn có dự án chưa đảm bảo như xác định thiếu diện tích 2.400,8 m2 đất trồng lúa 2 vụ chuyển mục đích tương ứng số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa chưa thu của chủ đầu tư (dự án thủy điện Pắc Ma), số tiền hơn 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, một số hồ sơ thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, xác nhận khu vực, khối lượng thu hồi khoáng sản còn thiếu thủ tục như: Thiếu phiếu nhận xét, đánh giá của thành viên hội đồng, thiếu biên bản giám sát hạng mục lấy mẫu, biên bản thi công, biên bản ngừng thi công các hạng mục công trình, kế hoạch khai thác, biên bản kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Sở TNMT áp dụng không đúng trữ lượng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 69, Nghị định 158/2017/NĐ-CP. Tính sai giá tính tiền cấp quyền khai thác theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 7 Thông tư 38/2017/TT-BTNMT, số tiền 164 triệu đồng.

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra chưa bám sát quy định. Chậm tham mưu ban hành văn bản đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra. Không thực hiện việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra đối với trường hợp chưa thực hiện xong kết luận thanh tra theo quy định.

Thanh tra công tác lập, giao dự toán tại Sở TNMT, Thanh tra tỉnh Lai Châu phát hiện, một số nội dung còn chưa sát, số kinh phí kết dư cuối năm còn lớn phải thực hiện chuyển nguồn hoặc hủy dự toán. Phí và lệ phí chưa sử dụng hết năm 2019 để dư trên tài khoản tiền gửi, không bố trí sử dụng vào nhiệm vụ chi cho hoạt động thu phí và lệ phí của năm 2020 số tiền 59 triệu đồng.

Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại Sở TNMT còn chưa nêu đủ căn cứ pháp lý, một số nội dung chi chưa được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị được thanh tra.

Về nguyên nhân dẫn đến các sai phạm tại Sở TNMT, Thanh tra tỉnh Lai Châu cho rằng, sự phối hợp giữa các đơn vị trong ngành có lúc, có việc chưa kịp thời, đồng bộ, chưa chủ động tham mưu lĩnh vực được giao. Một số công chức làm công tác tham mưu tại sở và đơn vị trực thuộc sở, chưa chủ động, sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ được giao, kinh nghiệm và năng lực tham mưu, quản lý có mặt còn hạn chế. Lãnh đạo sở và một số đơn vị trực thuộc sở, có thời điểm chưa sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Thanh tra tỉnh cho rằng, những sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc sở, Phó Giám đốc sở phụ trách, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng có liên quan và đơn vị trực thuộc sở và các cá nhân có liên quan.

Thanh tra tỉnh Lai Châu kiến nghị Giám đốc Sở TNMT tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Về kinh tế, thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền 293 triệu đồng. Đồng thời đề nghị Cục Thuế tỉnh Lai Châu, truy thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được UBND tỉnh giao, cho thuê đối với Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu đến thời điểm 31/7/2020, số tiền 1 tỷ 106 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Trạm trộn bê tông hành dân suốt 10 năm

Trạm trộn bê tông hành dân suốt 10 năm

Xây dựng và đi vào hoạt động trái phép từ năm 2013, tuy nhiên, phải đến cuối năm 2021, trạm trộn bê tông Asphalt nóng và một số công trình vi phạm khác của Công ty ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất