Bầu người thực sự tiêu biểu tham gia Quốc hội

H.Vũ

Ngày 5/3, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, dịch Covid-19 mặc dù đã được khống chế cơ bản nhưng vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động chung của đất nước và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động bầu cử. Do đó để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc để phát huy tinh thần làm chủ, trách nhiệm, tích cực tham gia, lựa chọn và bầu được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng tham gia vào Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước nói riêng.

“Qua thực tiễn nhiệm kỳ khóa XIV vừa qua cho thấy, việc đồng bào các dân tộc tham gia tích cực và bầu chọn được các ĐBQH thực sự ưu tú, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm đã góp phần không nhỏ vào thành công của Quốc hội nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước”- ông Hương nói.

Ông Hương cho rằng, để Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ĐBQH khóa XV tiếp tục kế thừa và phát huy các kết quả thành tựu đã đạt được, nhất là trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các ĐBQH, bầu chọn được các đại biểu thực sự tiêu biểu tham gia Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên công tác thông tin, tuyên truyền cần phải được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào vùng cao, biên giới, đặc biệt khó khăn để hướng tới các mục tiêu chính là giúp đồng bào các dân tộc nắm chắc, hiểu rõ và thực hiện tốt các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho rằng, cần đẩy mạnh tuyên truyền các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm cử tri trong quá trình tham gia bầu cử. Đặc biệt về nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, nhất là các ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, ứng cử viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ứng cử viên là người dân tộc rất ít người, ứng cử viên thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất