BHXH Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước ký kết quy chế phối hợp

K.Lê

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài chính công, thực hiện chính sách an sinh xã hội bền vững, BHXH Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước vừa ký kết quy chế phối hợp.

Theo đó, Quy chế trao đổi thông tin giữa KTNN và BHXH Việt Nam gồm 3 Chương và 12 Điều, quy định cụ thể việc trao đổi thông tin giữa cơ quan KTNN và BHXH Việt Nam cũng như các đơn vị trực thuộc.

Nội dung thông tin trao đổi giữa hai cơ quan được quản lý theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật KCB, Luật Việc làm, Luật KTNN, Luật An ninh mạng và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, chỉ được sử dụng trong lĩnh vực quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và KTNN.

Nội dung thông tin chia sẻ bao gồm: Trao đổi thông tin về một số báo cáo có trong Thông tư số 102/2018/TT-BTC (ngày 14/11/2018) của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán BHXH; trao đổi thông tin về tình hình thanh toán bảo hiểm, hỗ trợ từ BHXH và xử lý chậm đóng BHXH theo Quyết định số 595/QĐ- BHXH (ngày 14/4/2017) của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Phương thức trao đổi thông tin được thực hiện qua hình thức Hệ thống kết nối tự động và trao đổi trực tiếp.

Theo đó, BHXH Việt Nam và KTNN phát triển hệ thống dữ liệu tập trung, phối hợp kết nối, trao đổi thông tin; chia sẻ văn bản, tài liệu chứa đựng các nội dung thông tin liên quan; bảng (file) dữ liệu được định dạng theo các biểu mẫu; thông qua các buổi làm việc, hội nghị, hội thảo giữa hai cơ quan.  

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất