BIDV triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn cả nước

BIDV là Ngân hàng đi đầu trong việc tham gia xây dựng cơ chế chính sách của Chính phủ về phát triển thủy sản và cũng là Ngân hàng tiên phong trong việc chấp hành triển khai Nghị định 67 về chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất