Bình Định tập huấn cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Xuân Hiếu

Từ ngày 4 - 6/10, MTTQ tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 cho 171 cán bộ Mặt trận cơ sở của 11 huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, các nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: công tác tham gia chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; tổ chức và hoạt động của MTTQ ở cơ sở; hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ; phương pháp tổng hợp, nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; cách tổ chức đối thoại giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân; công tác vận động xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo”; giải pháp vận động các tôn giáo tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; MTTQ với công tác dân tộc; tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch MTTQVN tỉnh Bình Định Phan Phi Hổ cho biết, hội nghị tập huấn lần này nhằm cập nhật những kiến thức mới về công tác Mặt trận, giúp cho cán bộ cơ sở nắm vững vai trò, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới.                             

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất