Bình Giang (Hải Dương): Làm rõ thông tin bán đất công trái thẩm quyền

Hoàng Sa

Trước những thông tin phản ánh về việc bán đất công trái thẩm quyền, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang đã ra văn bản chỉ đạo xác minh làm rõ.

Bình Giang (Hải Dương): Làm rõ thông tin bán đất công trái thẩm quyền
UBND huyện Bình Giang đã chỉ đạo khẩn trương xác minh, làm rõ phản ánh những sai phạm tại thị trấn Kẻ Sặt.

Năm 2017, Sở TN&MT tỉnh Hải Dương đã tiến hành thanh tra “Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với UBND xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) trong công tác quản lý, sử dụng đất”.

Theo đó, kết quả thanh tra đã chỉ rõ: UBND xã Tráng Liệt đã không thực hiện việc thống kê đất đai năm 2016, không lưu giữ các tài liệu thống kê, kiểm kê đất đai tại UBND xã. Kiểm tra các biểu thống kê, kiểm kê đất đai của UBND xã Tráng Liệt do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Giang cung cấp, cho thấy các biểu mẫu thống kê, kiểm kê đất đai của UBND xã Tráng Liệt không có chữ ký của người lập, không có chữ ký của Chủ tịch UBND xã và dấu của UBND xã theo quy định tại Khoản 1,2 Điều 27.

Số liệu thống kê, kiểm kê không chính xác, cụ thể: Theo số liệu thống kê năm 2014 thì tổng diện tích đất tự nhiên của xã Tráng Liệt là 206,33 ha nhưng theo số liệu thống kê của năm 2015 thì lại là 233,03 ha. Số liệu thống kê năm 2014, thể hiện UBND xã Tráng Liệt quản lý 8,81 ha đất nông nghiệp nhưng số liệu thống kê năm 2015 lại không có diện tích đất nông nghiệp do UBND xã quản lý. Còn theo Báo cáo của UBND xã Tráng Liệt thì diện tích đất nông nghiệp UBND xã quản lý là 10,2 ha.

UBND xã Tráng Liệt chưa báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm gửi UBND huyện Bình Giang, theo quy định tại Khoản 1 Điều 50, Luật Đất đai năm 2013. Cán bộ địa chính tại bộ phận “một cửa” khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chuyển lên Văn phòng đăng ký đất đai của huyện Bình Giang không ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ, ngày hẹn trả kết quả cho người dân theo quy định của UBND tỉnh Hải Dương về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Xã Tráng Liệt chưa thực hiện việc đăng ký đất, chưa sử dụng theo quy định tại Điều 164 Luật Đất đai năm 2013. Hàng năm, xã chưa thực hiện báo cáo UBND huyện Bình Giang tỉnh hình quản lý, khai thác quỹ đất chưa sử dụng, theo quy định tại Điều 58, Nghị định số 43/2014/NĐ – CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất đai diễn ra trên địa bàn xã hết sức nghiêm trọng…

Kết luận thanh tra của Sở TN&MT tỉnh Hải Dương đã chỉ rõ nhiều vấn đề sai phạm, chỉ ra trách nhiệm và kiến nghị xử lý. Tuy nhiên do xã Tráng Liệt được sáp nhập vào thị trấn Kẻ Sặt, nên những nội dung vi phạm đã tạm dừng lại cho việc ổn định cơ cấu nhân sự, hành chính. Gần đây, trước những phản ánh của nhân dân đối với những vi phạm về đất, bán đất công trái thẩm quyền và việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của nhiều hộ dân không được thực hiện, UBND huyện Bình Giang đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang: Trước những thông tin phản ánh của nhiều hộ dân về việc bán đất công trái thẩm quyền và những kiến nghị về việc cấp GCNQSDĐ, UBND huyện đã chỉ đạo làm rõ, đồng thời giải quyết những tồn tại trên cơ sở Kết luận của Thanh tra Sở TN&MT.

Ngày 15/10/2021, UBND huyện Bình Giang đã có Văn bản chỉ đạo UBND thị trấn Kẻ Sặt khẩn trương xác minh nội dung phản ánh, giải trình rõ các vấn đề: Về diện tích từng loại đất, đất sử dụng đúng mục đích, đất sử dụng sai mục đích; những vị trí đất được phản ánh hiện nay trong hồ sơ địa chính là loại đất gì, ai đang quản lý sử dụng và việc sử dụng có đúng mục đích hay không; nội dung những hộ dân phản ánh là đúng hay sai, giải trình về số tiền người dân đã nộp cho xã được thu, quản lý và sử dụng ra sao; yêu cầu đến ngày 31/10/2021 UBND thị trấn Kẻ Sặt phải báo cáo trung thực về phòng TN&MT huyện, Thanh tra huyện, Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện.

Giao phòng TN&MT huyện đôn đốc, chủ trì phối hợp với Thanh tra huyện tổng hợp đề xuất với UBND huyện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.     

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất