Bình Thuận: Bầu thiếu nhiều đại biểu HĐND huyện, xã

  Cao Phong

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận, số lượng đại biểu QH và HĐND tỉnh đã được bầu đủ. Tuy nhiên, số lượng đại biểu HĐND huyện, xã vẫn còn thiếu theo quy định. 

Cụ thể,  có 10 huyện, thị, TP  mới bầu được 372/375 đại biểu được ấn định, thiếu 3 đại biểu. Trong đó, có đến 18 cán bộ chủ chốt là huyện ủy viên được giới thiệu ra ứng cử nhưng không trúng cử. Đối với HĐND xã, đã bầu được 3.555/3.597 đại biểu được ấn định, thiếu 42 đại biểu.

Có 3 đơn vị phải tổ chức bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã, vì số đại biểu được bầu chưa đủ hai phần ba số lượng đại biểu được ấn định, gồm Tân Xuân (Hàm Tân), xã  Đa Mi (Hàm Thuận Bắc) và phường Tân An (La Gi).

Dự kiến ngày 5/6 tới 3 đơn vị này sẽ tổ chức bầu thêm đại biểu theo quy định.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất