Bộ Công an tạo điều kiện cho các thủ tục nhập hộ khẩu

PV (theo Bộ Công an)

Cử tri tỉnh Bạc Liêu hỏi: Hiện nay, vấn đề liên quan đến hộ tịch thay đổi mẫu liên tục và việc cấp, nhập hộ khẩu thời gian quy định còn dài, cử tri tỉnh Bạc Liêu đề nghị rút ngắn thời gian và thủ tục nên ngắn gọn để không mất thời gian của người dân.

Bộ Công an trả lời:

Vấn đề liên quan đến thay đổi biểu mẫu hộ tịch thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, đề nghị cử tri liên hệ với Bộ Tư pháp. Riêng vấn đề đề nghị rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu, Bộ Công an trả lời như sau: Theo quy định của Luật Cư trú quy định kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của công dân, trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan Công an phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trong thời hạn 07 ngày làm việc phải trả kết quả tách sổ hộ khẩu; trong thời hạn 03 ngày làm việc giải quyết cấp giấy chuyển hộ khẩu, điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu, cấp sổ tạm trú cho công dân đăng ký tạm trú.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm không ngừng cải tiến, đổi mới tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính trong công tác đăng ký, quản lý cư trú như: Phối hợp tham mưu Thủ tướng Chinh phủ ban hành Quyết định số 1380/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử; xóa đăng ký thường trú; hưởng chế độ tuất/hỗ trợ mai táng phí. Trong đó, đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện tối đa không quá 08 ngày; xóa đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền của Công an cấp xã tối đa không quá 04 ngày; phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BCA-BYT giữa Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi. Trong đó, thời gian giải quyết cả 03 thủ tục này không quá 20 ngày làm việc.

Đồng thời, Bộ Công an cũng đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú để tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực cư trú nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân thực hiện quyền tự do cư trú đi lại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến hộ khẩu.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất