Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền năm 2019

Theo Vietnamplus

Sáng 13/2, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền năm 2019

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. (Ảnh: TTXVN).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Tham dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo của Quân ủy Trung ương về công tác thông tin tuyên truyền truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Năm 2019, các đơn vị trong toàn quân tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ;” chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình sẽ được đẩy mạnh; đồng thời các đơn vị thực hiện tốt việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.
 

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền năm 2019 - 1

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN).

Các chương trình tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng sẽ được đổi mới nội dung, hình thức, tăng thời lượng; mở chuyên mục mới, cải tiến các trang chuyên đề theo hướng chuyên sâu tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, đấu tranh phòng chống "diễn biến hòa bình"; tuyên truyền về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; các điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoạt động của bộ đội giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; các sự kiện đối ngoại quốc phòng tiêu biểu; những đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam trên các diễn đàn song phương, đa phương, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, thực hiện tốt phương châm lấy “xây” để “chống”; chủ động bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, các ấn phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí; ngăn chặn hiệu quả sự thẩm lậu các tài liệu, sản phẩm độc hại vào các cơ quan, đơn vị quân đội.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủ động xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, không để diễn biến tư tưởng tiêu cực và đơn thư khiếu nại tố cáo nặc danh, mạo danh với dụng ý xấu trong nội bộ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền của Quân ủy Trung ương đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, văn hóa; ban hành các văn bản chỉ đạo, đề án, kế hoạch, hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp được dư luận trong nước, quốc tế quan tâm; kịp thời định hướng tư tưởng, thống nhất dư luận trong cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị và cơ quan báo chí đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong đơn vị; chủ động thông tin tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, kịp thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Cơ quan chức năng các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thông tin, tuyên truyền; duy trì có nền nếp chế độ giao ban, họp báo nhằm cung cấp thông tin về hoạt động quân sự, quốc phòng, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất