Bổ sung điều kiện về cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

Để  được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh,  Bác sĩ phải đảm bảo một số văn bằng chuyên môn và thời gian thực hành nhất định.

Ngày 19/8  Bộ Y tế vừa có công văn số 6797/BYT-KCB gửi các tỉnh, thành phố trong cả nước về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bện chuyên khoa lần đầu và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với bác sĩ.

Theo đó, trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa lần đầu (trừ chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi) phải có văn bằng chuyên môn gồm:

- Bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ y khoa

- Chứng chỉ định hướng chuyên khoa

- Chứng chỉ chuyên khoa định hướng

- Chứng chỉ chuyên khoa sơ bộ

- Chứng chỉ sơ bộ chuyên khoa

- Chứng chỉ đào tạo liên tục định hướng chuyên khoa được tuyển sinh và đào tạo trước ngày 9/7/2019 với thời gian từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa. Sau đó bác sĩ phải thực hành và được cấp giấy xác nhận thời gian thực hành đủ 18 tháng theo chuyên khoa định hướng đó.

Trường hợp này sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề trong phạm vi hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh chuyên khoa phù hợp với chứng chỉ định hướng chuyên khoa.

Bộ Y tế cho biết, việc cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh chuyên khoa lần đầu như trên chỉ áp dụng đối với bác sĩ y khoa tốt nghiệp trước ngày 15/1/2021.

Bộ Y tế nêu rõ: Bác sĩ y khoa tốt nghiệp sau ngày 15/1/2021 sẽ cấp theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp bác sĩ y khoa muốn cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là: nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa hoặc chuyên khoa nhi, phải đăng ký thực hành tương ứng theo một trong bốn chuyên khoa này với thời gian 18 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 21/2020/TT-BYT.

Cũng tại hướng dẫn này, Bộ Y tế cho biết các chứng nhận, chứng chỉ đào tạo được sử dụng để bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn tại mục 2 Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021 của Bộ Y tế là: Chứng chỉ định hướng chuyên khoa được tuyển sinh trước ngày 9/7/2019 với thời gian từ 6 tháng trở lên tùy từng chuyên khoa.

Tuy nhiên không áp dụng đối với các khóa đào tạo được thực hiện theo quy định của Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ trưởng Y tế về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2020/TT-BYT.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất