Bộ Tài nguyên - Môi trường sơ kết công tác 6 tháng

Tuấn Việt

Khắc phục lỗ hổng về cơ chế chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch còn nhiều bất cập, một số quy hoạch lạc hậu, chậm chưa được điều chỉnh. Công tác điều tra về môi trường cũng chưa tốt. Việc khai thác khoáng sản, sử dụng tài nguyên nước vẫn còn tình trạng bừa bãi, trái phép mà chưa được phát hiện, xử lý gây ảnh hưởng đến môi trường, mất lòng tin người dân, mất trật tự xã hội… Đó là những tồn tại cấp thiết cần được ngành môi trường khắc phục không chỉ trong 6 cuối năm. Phó Thủ tướng Trịnh Đình

Theo báo cáo của Bộ TN&MT,  ngành môi trường đã tiến hành 1.038 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 3.002 tổ chức, cá nhân, đã xử phạt vi phạm hành chính 601 tổ chức với số tiền hơn 35,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 3.160 ha đất; tiếp nhận, phân loại và xử lý 5.941 lượt đơn khiếu nại, tố cáo. Bộ TN&MT đã thẩm tra, xác minh 15/21 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, 20/30 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ TN&MT và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết 5 vụ việc, tiếp 2.848 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, trong đó có 162 đoàn khiếu nại đông người...

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, trong 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, Bộ TN&MT sẽ hoàn thiện trình dự án Luật đo đạc và bản đồ, rà soát, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về TN&MT, trong đó tập trung vào lĩnh vực môi trường, đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước. Trình Chính phủ ban hành Nghị định giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các quy trình vận hành liên hồ chứa... 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, vấn đề môi trường ngày một “nóng”, do vậy cần phải xây dựng một năng lực đủ lực để ứng phó xử lý, phòng ngừa, đảm bảo phát triển bền vững về môi trường. Ở đây, khả năng dự đoán cần được thúc đẩy cao độ, tránh việc xảy ra rồi mới đi “chữa cháy”. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, ở thời điểm nào, ngành nào, luôn là sự tiên quyết cho từng hành động.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất