Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bổ nhiệm hàng loạt cán bộ thiếu tiêu chuẩn

Đức Sơn

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra chỉ rõ những sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức… giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm

Theo đó, về tuyển dụng công chức của Bộ TN&MT, qua kiểm tra 80 hồ sơ tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt, còn có Hội đồng kiểm tra, sát hạch có số lượng thành viên chưa đúng quy định. Có 4 trường hợp không gửi văn bản thống nhất ý kiến Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Về tuyển dụng viên chức, kiểm tra 4 trường hợp xét tuyển đặc cách tại 3 đơn vị sự nghiệp công lập, còn có đơn vị hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ nội dung phỏng vấn và việc biểu quyết của các thành viên Hội đồng, không có văn bản báo cáo Bộ TN&MT phê duyệt kết quả xét tuyển.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiểm tra 28 kỳ xét tuyển viên chức của 12 đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả tuyển dụng được 235 người.

Tuy nhiên, còn có đơn vị không xây dựng và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng trước khi tổ chức tuyển dụng. Một số đơn vị thực hiện thông báo tuyển dụng, nhận hồ sơ dự tuyển chưa đảm bảo theo quy định; thành lập Hội đồng xét tuyển và Ban kiểm tra, sát hạch trước khi hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển; câu hỏi phỏng vấn không có đáp án…

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, công tác bổ nhiệm tại Bộ TN&MT và các đơn vị còn tồn tại, thiếu sót về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Trong đó, có 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị. 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị. 4 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương. Đáng chú ý có 36 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng hoặc tương đương. Ngoài ra, một số lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập nhưng được bổ nhiệm chức vụ quản lý (đến thời điểm kiểm tra không còn giữ chức vụ). 2 trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi năm 2011, năm 2012 không đúng thẩm quyền…

Với những hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ TN&MT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, khắc phục, xử lý các thiếu sót nêu trên.

Bộ TN&MT đã khẩn trương khắc phục

Ngày 1/8, Bộ TN&MT cho biết, đối với 36 trường hợp thanh tra Bộ Nội vụ kết luận chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng; 33 trường hợp được bổ nhiệm trước khi có quy định về chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng, tại thời điểm bổ nhiệm đã đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Sau khi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP có hiệu lực, Bộ đã bổ sung yêu cầu có các chứng chỉ này vào tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý. Các trường hợp cán bộ đang giữ chức vụ quản lý đã được bổ nhiệm trước đây sẽ được bồi dưỡng để hoàn thiện.

Tuy nhiên, do kinh phí đào tạo bồi dưỡng hạn chế, đồng thời để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, trong một thời gian ngắn không thể cử hết các cán bộ lãnh đạo đi bồi dưỡng để bổ sung chứng chỉ dẫn đến còn có các trường hợp chưa có chứng chỉ tại thời điểm thanh  tra. Đến nay, các cán bộ này đều đã được cử đi bồi dưỡng để hoàn thiện các chứng chỉ nêu trên. Đối với 3 trường hợp vào thời điểm bổ nhiệm còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng (có 2 trường hợp là bổ nhiệm lại) đều được thực hiện quy trình từ trước khi có quy định về tiêu chuẩn này.

Về kết luận đối với 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị; 4 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương. Bộ TN&MT cho rằng, trong những năm qua, nhằm từng bước chuẩn hóa nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, Bộ đã ban hành quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ. Trong đó đã đặt ra yêu cầu về một số tiêu chuẩn bổ nhiệm cao hơn so với quy định và mặt bằng chung, trong đó có tiêu chuẩn về lý luận chính trị dẫn đến gặp phải khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp.

Trong số các trường hợp bổ nhiệm nêu trên hầu hết là viên chức lãnh đạo cấp phòng của một số viện nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác điều tra cơ bản. Đây là các trường hợp được bổ nhiệm từ năm 2017 trở về trước. Tại thời điểm bổ nhiệm đã bảo đảm các tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất đạo đức. Tuy nhiên, do công tác tại các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thường xuyên phải làm việc lưu động. Mặt khác do chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng ít so với nhu cầu nên chưa có điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị. Từ đầu năm 2018, Bộ TN&MT đã chỉ đạo rà soát và cử các cán bộ còn thiếu tiêu chuẩn đi học để hoàn thiện theo quy định.  Đến nay, các trường hợp nêu trên đã được cử đi học.

Còn đối với 2 trường hợp tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền vào các năm 2011, 2012. Đây là thời điểm các quy định về tuyển dụng công chức không qua thi tuyển mới được ban hành. Do cách hiểu quy định chưa thống nhất đã dẫn đến việc thực hiện không đúng thẩm quyền. Bộ TN&MT đã nhận thấy rõ sai sót, đồng thời đã chỉ đạo hủy bỏ 1 quyết định tuyển dụng đối với 1 trường hợp. Trường hợp còn lại đang được xem xét để xử lý theo quy định.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xây chuồng trại chờ… đền bù!

Xây chuồng trại chờ… đền bù!

Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xây dựng chuồng trại chăn nuôi để chờ đền bù khi xây cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Xem nhiều nhất