Bộ trưởng Bộ GDĐT làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

M.Q

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đối với PGS.TS Nguyễn Kim Sơn Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Theo quyết định số 770/QĐ-TTg, ông Nguyễn Kim Sơn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2021. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là PGS.TS ngành Văn học Việt Nam. Ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GDĐT từ ngày 8/4/2021.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước có nhiệm vụ tổ chức hướng dẫn hoạt động của các hội đồng giáo sư cơ sở và các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. Hội đồng này tổ chức thu nhận báo cáo của các cơ sở giáo dục ĐH, phân loại hồ sơ của ứng viên do các cơ sở giáo dục ĐH đề nghị theo ngành, chuyên ngành khoa học, công khai hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước và chuyển đến các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng Bộ GDĐT trong việc định hướng phát triển đội ngũ GS, PGS; chất lượng đào tạo tiến sĩ và tham gia xây dựng chính sách phát triển đội ngũ GS, PGS.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất