Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói trước Quốc hội về 'giá sách giáo khoa'

Mai Loan - Việt Thắng

Bộ Giáo dục và đào tạo có công văn đề nghị bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá và có chính sách trợ giá.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói trước Quốc hội về 'giá sách giáo khoa'
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn ( Ảnh: Quang Vinh).

Ngày 1/6, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Ngày 28/11/2014, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nghị quyết 88 quy định thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa.

Theo Nghị quyết này, công việc biên soạn sách giáo khoa đã được thực hiện theo hướng xã hội hóa. Các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá với Bộ Tài chính trước khi xuất bản và phát hành.

Với mong muốn học sinh luôn được mua sách giáo khoa với giá thấp nhất, từ góc độ quản lý nhà nước và góc độ chuyên môn, Bộ Giáo dục và đào tạo đã thực hiện một số việc.

“Bộ đã chỉ đạo các nhà xuất bản thực hiện nghiêm các biện pháp để làm sao để sách xuất bản có thể dùng lại được nhiều lần và các bộ sách xuất bản mới theo chương trình phải phù hợp với tiêu chuẩn sách giáo khoa về xuất bản phẩm. Quá trình thẩm định sách các Hội đồng thẩm định, các Hội đồng thẩm định cũng đã yêu cầu các nhóm tác giả điểu chỉnh những phần quá dài hay lạm dụng hình ảnh” - ông Sơn cho hay.

Ông Sơn cũng thông tin, hiện nay Bộ đang chỉ đạo chuẩn bị ban hành một Thông tư quy định tiêu chí, quy chuẩn riêng về sách giáo khoa để điều tiết việc này một cách cụ thể hơn và có hiệu quả hơn.

Bộ cũng đã nhiều lần ban hành văn bản chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cần thực hiện tiết kiệm tối đa, cắt giảm các khoản chi phí trung gian để giảm chi phí quản lý, chi phí bán hàng cũng như các chi phí khác để đảm bảo giá sách giáo khoa được thấp nhất.

“Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp về cung cấp sách giáo khoa cho các đối tượng chính sách xã hội, học sinh các vùng và đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục cung cấp các bản sách dạng PDF miễn phí để học sinh tiếp cận được ngay từ khio sách bắt đầu phát hành. Nhà xuất bản Giáo dục là một doanh nghiệp Nhà  nước do Bộ quản lý. Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các kênh phân phối giảm chi phí phát hành, đẩy mạnh tái cơ cấu nhà xuất bản theo hướng tinh gọn nhân sự, bộ máy để tiết giảm tối đa khâu trung gian” - ông Sơn nói.

Một trong những giải pháp quan trọng, căn cơ mà Bộ đã và đang kiến nghị. Đó là Bộ Giáo dục và đào tạo có công văn gửi Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Quốc hội bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá và có chính sách trợ giá.

Việc này Bộ đã đề xuất trong Công văn số 4146 ngày 22/9/2021. Cho đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và đào tạo tiếp tục kiên trì kiến nghị này.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Phải thực chất trong tự phê bình và phê bình

Phải thực chất trong tự phê bình và phê bình

Một trong những vấn đề quan trọng được Trung ương cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương 6 là tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất