Bộ Y tế và BHXH Việt Nam ký kết phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHYT

M.Q.

Ngày 3/9, tại Hà Nội diễn ra lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để triển khai việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình hiện nay, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

Tham dự Lễ ký có ông Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT). Quy chế áp dụng đối với Bộ Y tế và các đơn vị thuộc Bộ Y tế; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: “Để đáp ứng với các mục tiêu của chính sách BHYT, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, phù hợp với thực tiễn về sự phát triển của kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu CSSK của nhân dân, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã xây dựng Quy chế phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. 

Quy chế này thay thế cho Quy chế năm 2008, nhằm bảo đảm các hoạt động được phối hợp thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. Với nội dung phối hợp đã được thể hiện đầy đủ trong Quy chế lần này, tôi đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam nghiêm túc triển khai thực hiện”.

Về nguyên tắc phối hợp: Thực hiện và tuân thủ chủ trương, chính sáchcủa Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên (theo thẩm quyền). Bảo đảm các hoạt động phối hợp đượcthực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Y tế và chỉ đạo tổ chức thực hiện của Lãnh đạo BHXH Việt Nam.Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

Về các nội dung phối hợp: Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, bao gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển BHYT; Xây dựng và trình Chính phủ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối quỹ BHYT; Đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm y tế; Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm y tế; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế;

Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế; Phối hợp đánh giá,tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm y tế;

Phối hợp trong nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về lĩnh vực bảo hiểm y tế; Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan”...

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 5205/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế.

Cho đến nay, đã có khoảng 90% dân số tham gia BHYT; quyền lợi của người tham gia ngày càng được mở rộng, hàng năm có hàng trăm triệu lượt người có thẻ BHYT đi KCB tại tất cả các tuyến với chi phí những năm gần đây lên tới gần 100 tỷ đồng mỗi năm; quỹ BHYT cùng với các chính sách về tài chính y tế khác đóng góp vào sự cải thiện chất lượng dịch vụ y tế.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất