: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:00:54 22/07/2019

[ẢNH] Đã mắt với màn dẫn bóng rổ của 3.800 người tại Philippines

Khoảng 3.800 người đã cùng dẫn bóng rổ tại thành phố Pasay, Philippines, với nỗ lực phá kỷ lục Guinness thế giới về số người tham gia dẫn bóng rổ cùng một lúc đông nhất.

[ẢNH] Đã mắt với màn dẫn bóng rổ của 3.800 người tại Philippines
 
Người dân tại Pasay, Philippines, nỗ lực phá kỷ lục Guinness thế giới về số người tham gia dẫn bóng rổ cùng một lúc đông nhất, ngày 21/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN.
 
[ẢNH] Đã mắt với màn dẫn bóng rổ của 3.800 người tại Philippines - 1
 
Khoảng 3.800 người đã cùng dẫn bóng rổ tại thành phố Pasay, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN.
 
[ẢNH] Đã mắt với màn dẫn bóng rổ của 3.800 người tại Philippines - 2
 
Đây là nỗ lực phá kỷ lục Guinness thế giới về số người tham gia dẫn bóng rổ cùng một lúc đông nhất. Ảnh: THX/TTXVN.
 
[ẢNH] Đã mắt với màn dẫn bóng rổ của 3.800 người tại Philippines - 3
 
Tuy nhiên, nỗ lực phá kỷ lục này đã không thành công. Ảnh: THX/TTXVN.
 
Theo TTXVN