BQL cửa khẩu Ma Lù Thàng báo cáo thiếu 1.823 container hàng tạm nhập tái xuất

Đức Sơn

Mắc nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai và trong quản lý kinh tế cửa khẩu, quản lý tài chính, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (BQLKKT cửa khẩu Ma Lù Thàng, Lai Châu) vừa bị ngành chức năng tỉnh Lai Châu yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, đồng thời thu hồi số tiền hơn 300 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

BQL cửa khẩu Ma Lù Thàng báo cáo thiếu 1.823 container hàng tạm nhập tái xuất

Cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu.

“Bùng nhùng” quản lý đất đai

BQLKKT cửa khẩu Ma Lù Thàng là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Lai Châu, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế cửa khẩu và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, việc hoàn thiện các thủ tục về giao nhận mốc giới và ranh giới còn chậm. Hiện tại, BQLKKT cửa khẩu Ma Lù Thàng chưa phối hợp với các ngành có liên quan để hoàn thiện lập biên bản việc giao nhận mốc giới và ranh giới đối với khu đầu mối theo Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27/12/2004 và khu kinh tế mở Huổi Luông theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh Lai Châu.

Đơn vị này cũng chưa thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 9,57 ha khu vực Pô Tô xã Huổi Luông để thực hiện quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh Lai Châu.

Mặt khác, công tác thống kê, kiểm kê đất đai để cập nhật chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính chưa được thực hiện đầy đủ, đồng bộ. Thực hiện thủ tục hành chính về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Điểm d, Khoản 1, Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 còn chậm, đến thời điểm tháng 8/2018 mới có 4 hồ sơ/32 hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát, thẩm định hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất còn chưa chặt chẽ, dẫn đến có sai sót tại 14 hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất chưa đảm bảo thủ tục, thời gian được miễn giảm tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 5, Điều 12 và Điều 15 Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

Việc triển khai quy hoạch mạng lưới điện 35KV còn chậm, tại thời điểm ngành chức năng tỉnh Lai Châu kiểm tra mới đây, chưa có hồ sơ quy hoạch chi tiết hệ thống đường dây 35KV trong khu đầu mối cửa khẩu, nên việc thi công, lắp đặt đấu nối cấp điện phục vụ cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp còn chưa đồng bộ.

Công tác kiểm tra quản lý sử dụng đất đai chưa thường xuyên, BQLKKT cửa khẩu Ma Lù Thàng chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai của các tổ chức, cá nhân trong khu kinh tế.

Còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, chưa phối hợp giải quyết dứt điếm 6 đơn của ông Vũ Văn Quyền và bà Đỗ Thị Tùng phản ánh ông Đỗ Văn Khôi lấn chiếm xây dựng nhà trên đất trúng đấu giá năm 2011 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mới đây, ngành chức năng tỉnh Lai Châu đã yêu cầu BQLKKT cửa khẩu Ma Lù Thàng thu hồi số tiền 237 triệu đồng - nộp ngân sách nhà nước do hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất của doanh nghiệp không đảm bảo thời gian, thủ tục theo quy định. 

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại BQLKKT cửa khẩu Ma Lù Thàng được ngành chức năng chỉ rõ là BQLKKT cửa khẩu Ma Lù Thàng chưa được phê duyệt kiện toàn theo Nghị định của Chính phủ, số lượng biên chế còn hạn chế, công chức, viên chức thực hiện công tác quản lý tài nguyên môi trường đều là kiêm nhiệm chưa được đào tạo đúng chuyên môn, nghiệp vụ về đất đai, tài nguyên và môi trường nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc. Đáng chú ý, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức trong việc kiểm soát, thẩm định hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất còn chưa chặt chẽ dẫn đến sai sót.

Yêu cầu kiểm điểm, xử lý sai phạm

Không chỉ mắc sai phạm trong quản lý đất đai, BQLKKT cửa khẩu Ma Lù Thàng cũng để xảy ra hàng loạt sai sót trong quản lý kinh tế cửa khẩu và quản lý tài chính tại Ban.

Theo đó, trong công tác tổng hợp báo cáo giữa BQLKKT cửa khẩu Ma Lù Thàng và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng còn chưa có sự phối hợp chặt chẽ. Theo dõi, báo cáo không đầy đủ do đó có sự chênh lệch số lượng container hàng tạm nhập, tái xuất 979 container, số liệu báo cáo gửi BQLKKT cửa khẩu chưa chính xác để thiếu 1.823 container hàng tạm nhập, tái xuất qua lối mở Pô Tô với giá trị là 69.001.301 USD.

Trong công tác kế toán, BQLKKT cửa khẩu Ma Lù Thàng còn chưa áp dụng phần mềm kế toán, về quy chế chỉ tiêu nội bộ chưa thực hiện khoán vật tư văn phòng, chưa xây dựng phương án chi trả thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm được theo quy định tại Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Công tác kiểm soát thu phí hạ tầng còn có sai sót …

Từ những sai phạm về quản lý đất đai và kinh tế nêu trên, ngành chức năng tỉnh Lai Châu đã yêu cầu Trưởng BQLKKT cửa khẩu Ma Lù Thàng tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành đối với những sai phạm. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các phòng, tập thể, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ đối với những sai phạm nêu trên và có hình thức xử lý đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Hải Phòng: Kênh Hòa Phong kêu cứu

Hải Phòng: Kênh Hòa Phong kêu cứu

Kênh Hòa Phong là kênh huyết mạch chạy qua địa phận tỉnh Hải Dương - TP Hải Phòng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nước phục vụ sản xuất nông ...

Xem nhiều nhất