Cà Mau tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín

Mai Thành

Sáng 17/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII cho chức sắc, chức việc tôn giáo và người uy tín trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Qua việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII cho chức sắc, chức việc tôn giáo và người uy tín nhằm giúp cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu và cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết. Góp phần làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi đến tín đồ các tôn giáo nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo sự đồng thuận, đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất