Cá nhân có chứng chỉ hành nghề phải làm đúng công việc đăng ký

PV (theo VGP)

Bà Nguyễn Thị Nhung (Hà Nội) hỏi: Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy điện có được phép làm chủ trì thiết kế công trình thủy lợi (công trình xây dựng đập và hồ chứa nước) không?

Nghị định 42/2017/NĐ-CP chỉ có 6 lĩnh vực được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, trong đó có chứng chỉ thiết kế điện - cơ điện công trình, vậy người có chứng chỉ này có được làm chủ trì công trình cơ khí không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì cá nhân được hành nghề hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dung quy định ghi trên chứng chỉ; được hành nghề thẩm tra các nội dung công việc phù hợp tương ứng với lĩnh vực ghi trên chứng chỉ; có nghĩa vụ hành nghề đúng với lĩnh vực, phạm vi hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề được cấp.

Do đó, để được làm chủ trì thiết kế công trình thủy lợi thì cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi.

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế điện - cơ điện công trình thì được làm chủ trì thiết kế điện - cơ điện của thiết kế xây dựng công trình.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất