: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:01:43 03/04/2020

Thêm 4 bệnh viện được phép làm xét nghiệm chẩn đoán Covid-19

4 bệnh viện (BV) được phép làm xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 gồm: BV Phổi Trung ương, BV Thống Nhất, BV Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện FV.

Thêm 4 bệnh viện được phép làm xét nghiệm chẩn đoán Covid-19

Phòng xét nghiệm của Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế vừa ban hành các Quyết định cho phép 4 bệnh viện được xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.

Cụ thể, tại Quyết định số 1522-QĐ-BYT, Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) đối với Khoa Vi sinh và Labo Lao chuẩn quốc gia của BV Phổi Trung ương.

Đồng thời, tại Quyết định số 1532-QĐ-BYT, Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) đối với 3 đơn vị gồm:

- Khoa Vi sinh, Bệnh viện Thống Nhất

- Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

- Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện FV

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị nói trên có nhiệm vụ làm xét nghiệm sàng lọc và khẳng định SARS-CoV-2 theo quy định hiện hành.

 

Hiện nay Bộ Y tế đã cho phép gần 30 phòng xét nghiệm (gồm cả tuyến trung ương và cơ sở) được phép khẳng định mắc Covid-19. Những phòng xét nghiệm khác nếu có mẫu dương tính thì gửi cho các đơn vị này để khẳng định lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã xét nghiệm tổng số 73.164 mẫu bệnh phẩm, trong đó số mẫu dương tính với SARS-CoV-2 là 233; số mẫu âm tính là 72.931.

PV