Bắc Hà (Lào Cai): Phấn đấu đến năm 2020 có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

K.T.

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Bắc Hà đã có những thay đổi tích cực, đời sống của người dân được nâng cao.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được chú trọng. An ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người hết năm 2019 ước đạt 30 triệu đồng/người/năm. Đến nay, 100% các tuyến đường từ huyện đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 82,1%; tỷ lệ phòng học được kiên cố và bán kiên cố đạt 97,8%; tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt 67,6%. Sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần sang sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, huyện Bắc Hà cho biết, đến nay đã có 4/19 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến cuối năm 2020 có 7 xã đạt chuẩn, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Mặt trận các cấp huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tập trung chọn những việc làm cụ thể nhằm khơi sức dân xây dựng nông thôn mới theo hướng
Nông thôn An Giang khoác áo mới

Nông thôn An Giang khoác áo mới

Đến nay An Giang có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (trong đó có 1 huyện và 2 thành phố).

Tin nóng

Xem nhiều nhất