: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:14:33 25/10/2019

Buôn Hồ - Đắk Lắk: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Chiều 24/10,  UBND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.  

Buôn Hồ - Đắk Lắk: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 10 năm qua, UBND thị xã Buôn Hồ huy động được trên 340 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó, dân cư đóng góp gần 20 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí này, UBND thị xã Buôn Hồ đã đầu tư xây dựng đường giao thông, công trình vệ sinh, thiết chế văn hóa, đầu tư phát triển sản xuất, chương trình giảm nghèo.  

Bên cạnh đó, các địa phương đã chú trọng các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao kỹ năng tay nghề và chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an ninh nông thôn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào lan rộng trên toàn địa bàn thị xã Buôn Hồ, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng khang trang, văn minh hơn; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; đời sống người dân từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; an ninh quốc phòng được giữ vững và tăng cường.

Đến nay, trên địa bàn thị xã Buôn Hồ có 4/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 17,8 tiêu chí/xã (toàn thị xã đạt 89/95 tiêu chí); địa phương phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Minh Khang