: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 07/12/2019

Cà Mau: Xây dựng nông thôn mới là tiêu chí trọng tâm

Theo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, vào cuối năm 2012, tỉnh đã tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và công bố tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng NTM đạt 100% xã (82/82 xã).

Đến nay, các huyện: Thới Bình, Cái Nước, Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Năm Căn, U Minh, Phú Tân… đã hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của từng địa phương. Còn lại huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau đang tổ chức rà soát đồ án quy hoạch phê duyệt năm 2012.

Công tác quy hoạch xây dựng NTM đã góp phần tạo chuyển biến đáng kể về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Đặc biệt, việc tăng cường đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện hệ thống điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi… ở vùng nông thôn đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của người dân, diện mạo nông thôn của tỉnh không ngừng khởi sắc.

M.Hà