Đo sự hài lòng của người dân về nông thôn mới

Trung Hiếu

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ năm 2017 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã trực tiếp phối hợp lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân tại 80 xã trên địa bàn tỉnh. Thống kê cho thấy, tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM cấp xã đều đạt trên 90%.

Đo sự hài lòng của người dân về nông thôn mới

Đường nông thôn mới ở Hải Dương được quy hoạch và xây dựng khang trang. Ảnh: Đinh Mạnh Tú.

Theo ông Nguyễn Quang Phúc- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương, để triển khai thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM, năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện Kinh Môn, thị xã Chí Linh lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại hai đơn vị này. Việc lấy ý kiến của người dân được Ban Công tác Mặt trận thôn, khu dân cư lấy trực tiếp tại các hộ gia đình, kết quả huyện Kinh Môn có tỷ lệ người dân hài lòng đạt 96,2%; thị xã Chí Linh có kết quả hài lòng đạt 97,8 %, 

Tiếp đó, trong năm 2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì phối hợp với Thường trực Huyện ủy Cẩm Giàng lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM tại huyện Cẩm Giàng với kết quả tỷ lệ người dân hài lòng đạt 98,4%. Đến nay, tỉnh Hải Dương đã có 2 huyện là huyện Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn huyện NTM và thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với 185/220 xã đạt chuẩn NTM.

Ông Nguyễn Quang Phúc thông tin, mới đây trong tháng 8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện: Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Nam Sách và thành phố Hải Dương hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với các huyện về đích NTM và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM để đề nghị Trung ương xét công nhận năm 2019.

Theo đó việc xin ý kiến người dân được tiến hành công khai, dân chủ, trên 60% số hộ dân được xin ý kiến. Hình thức lấy ý kiến là Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn, khu dân cư và các chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội của thôn đến từng hộ gia đình phát phiếu, hướng dẫn để người dân nghiên cứu 11 nội dung câu hỏi để trả lời. Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân, các xã, phường, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã thị trấn các nội dung của phiếu đánh giá để người dân nắm được và thực hiện.

Qua tổng hợp việc lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng NTM tại thành phố Hải Dương cho thấy, tỷ lệ người dân hài lòng đạt 98,1%, không hài lòng đạt 1,9%. Tại huyện huyện Bình Giang tỷ lệ hài lòng đạt 99,3%, không hài lòng đạt 0,69%; huyện Nam Sách mức độ hài lòng đạt 98,7%, không hài lòng đạt 1,3%; huyện Gia Lộc; huyện Thanh Miện mức độ hài lòng đạt 99,2%, không hài lòng đạt 0,8%.

Ông Nguyễn Quang Phúc khẳng định, việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM đã được MTTQ các cấp chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, kế hoạch đã đề ra, các nội dung được thực hiện dân chủ, khách quan khi lấy ý kiến của người dân. Thông qua việc triển khai tổ chức lấy ý kiến đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đa số các hộ dân được lấy ý kiến đều hài lòng với kết quả xây dựng NTM. Tuy nhiên, bên cạnh sự hài lòng thì người dân cũng còn kiến nghị một số vấn đề tập trung vào các tiêu chí như giao thông, điện, môi trường, y tế...

Ông Nguyễn Quang Phúc cũng cho biết, căn cứ kết quả nói trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM cấp huyện và kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM của thành phố Hải Dương để đề nghị Trung ương công nhận các huyện Nam Sách, Bình Giang, Gia Lộc, Thanh Miện đạt chuẩn huyện NTM và thành phố Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã vận động nhân dân hiến đất, hiến công, hiến của để xây dựng NTM. Kết quả là toàn tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp trên 2.000 tỷ đồng, 9.000ha đất và 987.000 ngày công để xây dựng NTM.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Cùng hướng về biển, đảo Việt Nam

Cùng hướng về biển, đảo Việt Nam

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Cục tuyên huấn Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về biển đảo và “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” khu vực phía Bắc năm 2020.

Xem nhiều nhất