Đổi thay ở Bình Thuận

T.Quang

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động vào năm 2015, sau 4 năm triển khai thực hiện ở Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả tích cực; đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Đổi thay ở Bình Thuận

Xây dựng nông thôn mới thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn tỉnh Bình Thuận.

Với 34 dân tộc anh em sinh sống rộng khắp ở 118/127 xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Thuận, các dân tộc đã đoàn kết gắn bó, chung sức, đồng lòng cùng phấn đấu xây dựng cuộc sống. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS đã tích cực tham gia tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân tham gia hiến đất, hoa màu, giải phóng mặt bằng, đóng góp đối ứng kinh phí để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở. Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan.

Từ đó, đời sống của đồng bào các DTTS tỉnh Bình Thuận cơ bản ổn định, nhà ở được tu sửa vững chắc hơn, bộ mặt làng NTM khang trang, xanh, sạch, đẹp; hạ tầng về giao thông được quan tâm đầu tư nâng cấp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt người dân có trách nhiệm với cộng đồng hơn, đã giảm dần sự trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, cùng nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng…

Đến nay đồng bào DTTS trong tỉnh Bình Thuận đã tiến hành thâm canh tăng vụ, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, cải tạo vườn rừng, tạo ra các mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, đa dạng. Trong kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh khi vận động, triển khai các chủ trương, kế hoạch gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” mang lại hiệu quả thiết thực. Đến cuối năm 2018, UBND tỉnh đã công nhận 4/17 xã nhiều đồng bào DTTS đạt chuẩn NTM, góp phần đưa toàn tỉnh có 56/96 xã đạt chuẩn. Đời sống của người dân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ở 96 xã đạt 34,5 triệu đồng/người/năm. Các ngành, địa phương còn thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào DTTS…

Những kết quả đó đã khẳng định sự quyết tâm cộng đồng trách nhiệm của hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh Bình Thuận, từ đó góp phần tích cực tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính thiết thực, phát huy nội lực và tinh thần tự chủ của đồng bào các DTTS trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Mặt trận các cấp huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tập trung chọn những việc làm cụ thể nhằm khơi sức dân xây dựng nông thôn mới theo hướng
Nông thôn An Giang khoác áo mới

Nông thôn An Giang khoác áo mới

Đến nay An Giang có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (trong đó có 1 huyện và 2 thành phố).

Tin nóng

Xem nhiều nhất