: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:25 13/08/2019

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, tại Lai Châu, không chỉ chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp mà người dân cũng hiểu rõ vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu Sìn Văn Sủ, với phương châm, Nhà nước và nhân dân cùng làm, MTTQ các cấp đã vận động các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ đóng góp xây dựng NTM. Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động được nguồn lực tại chỗ là 10.073 triệu đồng, người dân hiến 420.737 m2 đất, góp 172.103 ngày công lao động; tích cực ủng hộ vật liệu xây dựng để làm đường giao thông nội bản, liên bản, nổi bật là ở các xã đã đạt chuẩn NTM  như Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu), Pắc Ta, Thân Thuộc (huyện Tân Uyên)... Qua đó, góp phần vào việc toàn tỉnh có 29/38 xã đạt chuẩn NTM năm 2018.

Ông Sìn Văn Sủ chia sẻ thêm, nội dung “Toàn dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng” đã được MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp triển khai thực hiện thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ sản xuất. Huy động các nguồn lực của toàn xã hội, tăng cường đầu tư cho vay vốn, đào tạo nghề... giúp đỡ các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 17.365 lao động. Đến hết năm 2018 giải quyết việc làm cho khoảng 21.000 lao động. Qua đó, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, 2016 thu nhập bình quân đầu người là 27,74 triệu đồng/năm thì đến cuối năm 2018 đã tăng lên 32,92 triệu đồng. Những kết quả trên đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4-5%/năm.

Theo ông Sìn Văn Sủ, thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu tích cực phối hợp với tổ chức các thành viên tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động với những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương, để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu phấn đấu hết năm 2020 có 38 xã đạt chuẩn NTM, 1 huyện (thành phố) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Hạnh Nhân