Ia Grai (Gia Lai): Bình quân mỗi xã đạt 13,4 tiêu chí nông thôn mới

Lê Nam

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Ia Grai, Gia Lai đạt được 161 tiêu chí NTM (tăng 40 tiêu chí so với năm 2016), bình quân mỗi xã đạt 13,4 tiêu chí.

Toàn huyện có 4/12 xã đạt chuẩn NTM; 3 thôn, làng đạt chuẩn NTM. Tổng số hộ nghèo còn 1.907 hộ (chiếm 7,24%), 7/12 xã đạt tiêu chí hộ nghèo và 6/12 xã đạt tiêu chí thu nhập… Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM từ năm 2011 đến nay là hơn 2.045,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương gần 65 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 18 tỷ đồng; vốn lồng ghép hơn 535,1 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 1.368,3 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp 17,1 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp đóng góp gần 42 tỷ đồng…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Mặt trận các cấp huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tập trung chọn những việc làm cụ thể nhằm khơi sức dân xây dựng nông thôn mới theo hướng
Nông thôn An Giang khoác áo mới

Nông thôn An Giang khoác áo mới

Đến nay An Giang có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (trong đó có 1 huyện và 2 thành phố).

Tin nóng

Xem nhiều nhất