: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:33:00 30/05/2019

Kon Tum tổng kết 10 năm Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

Ngày 30/5, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động. Ông Nguyễn Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động chủ trì hội nghị.

Kon Tum tổng kết 10 năm Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

Trao Bằng khen của Ban Chỉ đạo cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Cuộc vận động.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động trên toàn tỉnh.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động của Mặt trận đoàn thể đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân cũng như của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động. Các thành phần kinh tế có cách nhìn đúng đắn hơn về tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương trước xu thế hội nhập và phát triển; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh; đưa hàng Việt đến các vùng nông thôn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với hàng Việt Nam có chất lượng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khẳng định, qua 10 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong toàn tỉnh đã đạt được những thành công nhất định; tạo được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Mặt trận các đoàn thể chính trị - xã hội và các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động, làm cho người tiêu dùng hiểu và thấy được khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong nước để tin tưởng sử dụng; các cơ quan, đơn vị và tổ chức sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm, trang bị phương tiện làm việc, hoạt động; các doanh nghiệp khi triển khai thực hiện các dự án, công trình chú ý sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa; các tổ chức, cá nhân tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với hàng hóa, dịch vụ làm ra; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu Quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã khen thưởng cho 19 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động tại địa phương.                                     

Minh Khang