: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 25/02/2020

Lâm Đồng: Nông thôn mới gắn với an toàn xã hội

Thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tích cực vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, trọng điểm và đã góp phần đảm bảo, giữ vững, ổn định an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đáng chú ý, Công an tỉnh đã bám sát mục tiêu xây dựng NTM của từng địa phương, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng NTM gắn với tuyên truyền phòng chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ... nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân đồng thời tích cực tham gia cùng lực lượng công an trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương…

N.Thi