Lương Sơn (Ninh Thuận): Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

L.Tuấn

Xã Lương Sơn (Ninh Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2018 và đang tiếp tục phấn đấu đạt tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2020 theo nội dung Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND, ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh.

 

Là xã thuần nông, gần 96% dân số xã sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm trước đây, đời sống người dân ở đây còn khó khăn, nhưng từ khi thực hiện Chương trình xây dựng NTM, cuộc sống vật chất và tinh thần của mọi người được nâng cao.

Từ năm 2010 đến nay, xã được đầu tư hơn 72 tỷ đồng cho công cuộc cải tạo và kiến thiết từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước và sự đóng góp cộng đồng…

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM đã tạo điều kiện cho người dân từng bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người từ 19,1 triệu đồng (năm 2015) đã tăng lên 35,3 triệu đồng năm 2019. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM để phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2020.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Cùng hướng về biển, đảo Việt Nam

Cùng hướng về biển, đảo Việt Nam

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Cục tuyên huấn Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về biển đảo và “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” khu vực phía Bắc năm 2020.

Xem nhiều nhất