: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:21:30 18/10/2019

Mặt trận Quảng Bình: Hỗ trợ gần 400 triệu cho mô hình giảm nghèo

Việc hỗ trợ mô hình và tập huấn nuôi gà kiến thả vườn tạo sinh kế của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình là hoạt động giúp các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. 

Mặt trận Quảng Bình: Hỗ trợ gần 400 triệu cho mô hình giảm nghèo

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình trao tặng gần 400 triệu đồng hỗ trợ mô hình giảm nghèo ở 2 xã Quảng Hợp và Hải Ninh.

Ngày 18/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho biết, thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019 và hưởng ứng Tháng cao điểm "Chung tay vì người nghèo", đơn vị đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình và tập huấn nuôi gà kiến thả vườn tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch) và xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh).

Để triển khai thực hiện mô hình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban quản lý dự án mô hình nhằm quản lý nguồn vốn, chỉ đạo, giám sát toàn bộ hoạt động của dự án.

Theo đó, tại 2 xã Quảng Hợp và Hải Ninh có 35 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia thực hiện mô hình. Các hộ nuôi được tham gia tập huấn kỹ thuật làm chuồng trại, chăn nuôi, cung cấp tài liệu hướng dẫn chăm sóc gà. Đặc biệt, các hộ nuôi sẽ được cung cấp con giống, thuốc thú y, thức ăn cho gà trong 1 tháng đầu tiên.

Việc hỗ trợ mô hình và tập huấn nuôi gà kiến thả vườn tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch) và xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình là hoạt động giúp các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. 

Xuân Thi