: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 26/09/2019

Ninh Phước (Ninh Thuận): Thành tựu từ xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, kể từ sau khi đạt chuẩn NTM (năm 2016), lãnh đạo xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước) đã chỉ đạo thống nhất từ xã đến thôn với nhiều giải pháp duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2019.

Thu nhập bình quân của người dân trong xã ngày một nâng lên: Thời điểm năm 2011 khi bắt tay xây dựng NTM, thu nhập 12 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 15,46% dân số. Năm 2016, xã được công nhận đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt 27,82 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,96% theo chuẩn mới. Đến đầu năm 2019, đạt 35,04 triệu đồng/người/năm; dự kiến đến cuối năm 2019 đạt 38 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã cũng giảm từ 4,96% xuống còn 3,99%.

D.My