: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:00:42 19/09/2019

Nuôi dưỡng, bồi đắp trí tuệ Việt

Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, sáng kiến trong các tầng lớp nhân dân đóng góp cho sự phát triển của đất nước, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phát động và triển khai Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào đã góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tạo nên những động lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước.

Nuôi dưỡng, bồi đắp trí tuệ Việt

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam  Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019. Ảnh: Quang Vinh.

Ngay sau khi phát động Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế” đã thu hút được đông đảo các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Điều đó được minh chứng khi trong những năm qua, MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các địa phương đã công nhận và trao nhiều giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đã có nhiều công trình khoa học công nghệ được trao giải, từng bước được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dấu ấn đậm nét nhất đến từ việc hằng năm Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tuyển chọn, biên tập và công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” để giới thiệu, phổ biến rộng rãi, thúc đẩy ứng dụng các công trình sáng tạo khoa học tiêu biểu trong nhân dân.

Từ năm 2016 đến nay, gắn với kỷ niệm số năm thành lập Nước CHXHCN Việt Nam đã có 290 công trình được giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Qua 4 lần tổ chức thành công, Lễ công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam đã thực sự xứng đáng với niềm tin, hy vọng và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nền khoa học, công nghệ nước nhà và đáp ứng nhu cầu thiết thực trong đời sống xã hội hiện nay. 

Năm 2016 năm đầu tiên tổ chức, Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu chỉ đạo. Sự kiện gắn với kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh Nước CHXNCN Việt Nam và đã có 71 công trình sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn, giới thiệu.

Tiếp nối thành công đó, Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Năm 2017, phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo. “Để phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” thực sự khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam, đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo được những thể chế thông thoáng về trọng dụng nhân tài cho đất nước, kể cả đối với kiều bào ở nước ngoài.

Bên cạnh đó các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố cần hỗ trợ tích cực, phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam các cấp để hưởng ứng tổ chức triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trong phạm vi cả nước tránh hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam và toàn dân tộc ta, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước.”-  Thủ tướng khẳng định.Ở lần công bố lần thứ hai này có 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn, giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Trong năm 2018, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tiếp tục tuyển chọn, giới thiệu 73 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ. Lễ công bố có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của cố Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trần Đại Quang.

Và mới đây nhất, trong năm 2019, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã tiếp tục vinh danh 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ. Buổi lễ lần thứ hai nhận được sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Đây là những công trình tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, phạm vi, đã được kiểm nghiệm qua thực tế. Nhiều sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng, các giải pháp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và giá trị kinh tế của sản phẩm, hàng hóa.

Thành công từ việc biên tập, tuyển chọn, công bố Sách vàng Sáng tạo đã khẳng định những nỗ lực của MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các địa phương trong việc thực hiện phong trào này. Chính từ Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo mang lại ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng và xã hội, đáp ứng nhu cầu thiết thực trong đời sống xã hội hiện nay.

Những kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đã góp phần động viên khuyến khích sự đoàn kết, phát huy rộng rãi sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; cổ vũ tôn vinh các nhà khoa học, nhà sáng chế, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo và khẳng định trí tuệ, năng lực sáng tạo của người Việt Nam.

Để tiếp tục nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tạo nên những động lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước, tại Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” để kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển các phong trào thi đua có tính chất sáng tạo hiện có thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó từ thực tiễn sinh động của nhân dân trong hoạt động lao động sản xuất, cần tiếp tục tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước, ở từng bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam để khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo, say mê tìm tòi, nghiên cứu để ngày càng có nhiều công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của quốc gia, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đối với việc tuyển chọn, biên tập để công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào mỗi dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đổi mới để lựa chọn được những công trình, giải pháp khoa học công nghệ thật sự có chất lượng tiêu biểu, hữu ích trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học công nghệ đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, những phong trào, hoạt động sáng tạo của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội.

Anh Vũ