: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:47:07 06/09/2019

Quảng Bình: Nâng cao chất lượng Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày 6/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học Đề tài "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn khu dân cư tỉnh Quảng Bình".

Quảng Bình: Nâng cao chất lượng Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Quang cảnh buổi Hội thảo khoa học về Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở Quảng Bình.

Ủy viên Ban Thượng vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân chủ trì hội thảo.

Đề tài gồm có 3 chương chính nghiên cứu về cơ sở lý luận, thực tiễn và vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh Quảng Bình đối với Cuộc vận động; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn khu dân cư tỉnh Quảng Bình.

Đề tài nhằm mục đích tìm ra các nội dung, phương pháp, hình thức huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện Cuộc vận động hiệu quả, nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát biểu tại hội thảo, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng Bình cho biết: Công trình nghiên cứu này sẽ giúp MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị liên quan nhận thức sâu sắc về thực trạng thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn dân cư; đồng thời áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp và nâng cao kết quả, chất lượng Cuộc vận động trong thời gian tới.

Xuân Thi