: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:52 04/09/2019

Sức lan tỏa của những mô hình tiên tiến

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Hà Nam đã chủ động phối hợp, hiệp thương với các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng trong hội viên, đoàn viên và nhân dân. Bằng cách làm sáng tạo thông qua những mô hình cụ thể, Cuộc vận động đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sức lan tỏa của những mô hình tiên tiến

Những tuyến đường hoa góp phần tạo cảnh quan nông thôn mới sạch đẹp văn minh.

Tại huyện Duy Tiên một trong hai đơn vị cấp huyện được chọn làm điểm, việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động được gắn kết hài hòa, đồng bộ với các phong trào thi đua yêu nước khác. Để phong trào lan tỏa rộng khắp, Ủy ban MTTQ huyện đã cụ thể hóa 5 nội dung của Cuộc vận động sát với tình hình từng xã, thị trấn. Với phương châm lấy khu dân cư làm trọng tâm triển khai Cuộc vận động, Mặt trận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tập trung tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan xây dựng ở mỗi xã thị trấn từ 1 đến 2 mô hình điểm theo các nội dung của Cuộc vận động từ đó đẩy nhanh mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững của địa phương.

Trên cơ sở nội dung được phân công từng tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn, triển khai vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động. Với những cách làm sáng tạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã vận động hội viên xây dựng 8 mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn tại 6 xã. Hay như mô hình tuyến đường hoa đã được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện triển khai tại 18 xã, thị trấn với tổng diện tích 44.000 m2. Đến nay những tuyến đường hoa đã có mặt ở 103/105 thôn, xóm và nơi sinh hoạt cộng đồng góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp văn minh.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội khác như Hội Cựu chiến binh đã vận động hội viên, nhân dân tích cực xây dựng NTM, đô thị văn minh qua việc củng cố duy trì 155 mô hình tổ Cựu chiến binh tự quản, phát triển 2 mô hình Cựu chiến binh gương mẫu gắn với Cuộc vận động. Huyện đoàn Duy Tiên đảm nhiệm xây dựng 11 mô hình cùng nông dân thoát nghèo, 18 mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Hội Nông dân huyện thực hiện 3 mô hình tích tụ ruộng đất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 9 mô hình nông dân thực hành tiết kiệm, tặng bò vàng cho hội viên nông dân nghèo.

Tương tự như ở Duy Tiên, những mô hình hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động đã và đang được xây dựng ở các xã, thị trấn của huyện Lý Nhân. Đến nay toàn huyện đã có khoảng trên 160 mô hình trong đó có nhiều mô hình hay có sức sáng tạo lớn được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Trong đó có thể kể đến mô hình “Khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại xóm 5 xã Đồng Yên; mô hình “Khu dân cư văn hóa sản xuất tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp sạch” ở xã Xuân Khê hay mô hình “Tổ dân phố đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh” tại khu phố 1 thị trấn Vĩnh Trụ...

Theo ông Nguyễn Đức Hiếu- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam, từ việc phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của người dân trong triển khai Cuộc vận động đã phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, nội lực trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến trên 14 nghìn m2 đất và hàng vạn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá hàng trăm tỷ đồng, góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM của tỉnh. Tính đến tháng 5/2019 toàn tỉnh Hà Nam đã có 91/98 xã và 3/5 huyện đạt chuẩn NTM, cùng với thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Để từng bước nâng cao hiệu quả Cuộc vận động, ông Hiếu cho rằng, trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên; tiếp tục duy trì, tạo sức lan toả của mô hình trong xây dựng NTM, đô thị văn minh. Với phương châm lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân, Mặt trận sẽ tiếp tục chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động người dân huy động nguồn lực, hiến đất, hiến công xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, xây dựng các cộng đồng dân cư văn minh và hạnh phúc.

Trung Hiếu