: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 05/09/2019

Thành lập 79 mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường

Hội LHPN tỉnh Phú Yên vừa cho biết, hiện toàn tỉnh đã có 79 mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường, thu hút trên 1.300 hội viên, phụ nữ trong tỉnh tham gia.

Trong đó có một số mô hình tiêu biểu như: “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, “Thu gom rác hàng tuần” của Hội LHPN huyện Phú Hòa; “Giữ sạch đường quê”, “Phụ nữ làm sạch thôn, bản” của Hội LHPN huyện Đồng Xuân; “Ngôi nhà xanh, đơn vị sạch đẹp”, “Thu gom ve chai, rác thải nhựa gây quỹ giúp hộ nghèo” của Hội LHPN huyện Sơn Hòa; “Đào hố rác tự hủy”, “Giờ môi trường trong ngày, ngày môi trường trong tuần” của Hội LHPN huyện Sông Hinh”…

Các mô hình này không chỉ tuyên truyền, vận động đông đảo phụ nữ, người dân các địa phương tham gia, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hỗ trợ vốn để phụ nữ phát triển kinh tế, mà còn nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Phụ nữ các cấp trong các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng nói chung.

X.Hiếu